Ứng dụng

Để xem các thanh công cụ, kéo nhẹ ngón tay của bạn dọc xuống trên màn hình.

Đánh dấu trang web hiện tại.

 

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

Làm mới trang web hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem các đánh dấu, các trang web

Mở trang chủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

đã lưu và lịch sử gần đây của bạn.

Di chuyển đến trang truy cập trước

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trình quản lý tab của trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đó.

 

 

 

 

 

 

 

duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng chế độ riêng tư

Trong chế độ riêng tư, bạn có thể lưu và quản lý riêng rẽ các tab mở, dấu trang cũng như trang đã lưu. Bạn có thể khóa chế độ bí mật bằng mật mã.

Kích hoạt chế độ riêng tư

Trên thanh công cụ ở cuối màn hình, chạm vào Tab BẬT BÍ MẬT. Nếu bạn sử dụng tính năng này lần đầu, hãy cài đặt có hoặc không sử dụng mật mã cho chế độ riêng tư.

Trong chế độ riêng tư, bạn không thể sử dụng một số tính năng như chụp màn hình.

Trong chế độ riêng tư, thiết bị sẽ thay đổi màu của thanh công cụ.

Thay đổi cài đặt bảo mật

Bạn có thể thay đổi mật mã của mình.

Chạm vào Cài đặt Riêng tư Bảo mật chế độ Bí mật Đổi mật mã.

Tắt chế độ riêng tư

Trong thanh công cụ ở cuối màn hình, chạm vào Tab TĂT BI MÂT.

53