Ứng dụng

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Tham khảo Tài khoản để biết thêm thông tin.

Để xem thêm thông tin về ứng dụng, truy cập menu trợ giúp của mỗi ứng dụng.

Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác đi tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Google Mail.

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhạc

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn. Bạn có thể tải bộ sưu tập âm nhạc được lưu trữ trên thiết bị lên đám mây và truy cập sau.

Play Phim

Tải về video cần xem từ CH Play.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với người khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với người khác.

76