Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd

або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві EC 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються лише для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

Українська