Phụ lục

Khám phá màn hình bằng cách cuộn: Kéo hai ngón tay trở lên để cuộn qua màn hình được phóng to.

Điều chỉnh tỷ lệ thu phóng: Chụm hai ngón tay trở lên vào trên màn hình được phóng to hoặc tách ngón tay ra.

Bạn cũng có thể tạm thời phóng to màn hình bằng cách chạm ba lần vào màn hình và giữ. Khi giữ màn hình, kéo ngón tay để khám phá màn hình. Thả ngón tay để trở về dạng xem thông thường.

Bàn phím trên màn hình không thể được khuếch đại.

Khi tính năng này được bật, hoạt động của một số ứng dụng, như Điện thoại Máy tính, có thể bị ảnh hưởng.

Sử dụng trình phóng to

Bật kính lúp để phóng to trên màn hình để xem nội dung ở kích thước lớn hơn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Cửa sổ phong đai, rồi chạm vào công tắc để bật. Kính lúp sẽ xuất hiện trên màn hình.

Kéo kính lúp đến nơi bạn muốn phóng to trên màn hình.

Chuyển màn hình sang chế độ thang màu xám

Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn, rồi chạm vào công tắc Trăng đen để bật.

Đảo màu màn hình

Cải thiện tính hiển thị rõ của màn hình để giúp người dùng nhận ra văn bản trên màn hình một cách dễ dàng hơn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn, rồi chạm vào công tắc Màu âm bản để bật.

132