Thông tin cơ bản

Sạc không dây

Thiết bị có cuộn dây sạc không dây được tích hợp. Bạn có thể sạc pin bằng bộ sạc không dây (được bán riêng).

1 Đặt phần giữa của mặt sau thiết bị lên giữa bộ sạc không dây.

Bạn có thể kiểm tra thời gian sạc còn lại trên màn hình. Thời gian còn lại thực tế có thể phụ thuộc vào điều kiện sạc.

2 Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc không dây.

Khi có vật liệu lạ giữa thiết bị và bộ sạc không dây, thiết bị có thể không được sạc

đúng cách.

Nếu bạn sử dụng bộ sạc không dây ở nơi tín hiệu mạng yếu, bạn có thể bị mất sóng.

Sử dụng bộ sạc không dây đã được Samsung phê duyệt. Nếu bạn sử dụng bộ sạc không dây khác, pin có thể không được sạc đúng cách.

Chế độ tiết kiệm pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của thiết bị.

Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Pin Chế độ tiết kiệm pin rồi chạm vào công tắc để bật.

Để tự động bật chế độ tiết kiệm pin khi lượng pin còn lại giảm xuống mức đặt trước, chạm vào Băt đâu tiết kiệm pin và chọn một tùy chọn.

16