Ứng dụng

Theo dõi AF

Cài đặt thiết bị để theo dõi và tự động lấy nét chủ thể được chọn ngay cả khi chủ thể đó di chuyển hoặc khi bạn thay đổi bố cục chụp.

1

2

3

4

Trên màn hình xem trước, chạm vào rồi chạm vào công tắc Theo dõi AF để bật.

Chạm vào để trở về màn hình xem trước.

Chạm vào chủ thể bạn muốn theo dõi.

Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video.

Việc theo dõi chủ thể có thể không thực hiện được trong các điều kiện sau:

Chủ thể quá to hoặc quá nhỏ.

Chủ thể di chuyển quá nhiều.

Chủ thể bị ngược sáng hoặc bạn đang chụp ở nơi tối.

Màu sắc hoặc họa tiết trên chủ thể và hậu cảnh giống nhau.

Chủ thể có các tấm ngang như tấm chắn sáng.

Máy ảnh rung quá nhiều.

Độ phân giải của video rất cao.

Khóa lấ́y nét và phơi sáng

Độ tương phản sáng/tối mạnh và chủ thể nằm ngoài khu vực lấy nét tự động có thể khiến khó đạt được độ phơi sáng thích hợp. Khóa lấy nét và phơi sáng, rồi chụp ảnh. Chạm và giữ khu vực để lấy nét, khung AF/AE sẽ xuất hiện trên khu vực và cài đặt lấy nét cũng như phơi sáng sẽ được khóa. Các cài đặt sẽ vẫn được khóa, ngay cả khi bạn chụp ảnh.

Tính năng này chỉ có sẵn ở một số chế độ chụp.

Chế độ tự động

Chế độ tự động cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Tự động.

63