Κατάλογος χαρακτηριστικών

Media Play

Επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής, εικόνας και ταινιών που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή USB.

e-Manual

Σας επιτρέπει την ανάγνωση του εγχειριδίου σε πλήρη οθόνη. (σελ. 8)

Πρόσθετα εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.

Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Τα καλώδια που δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.

[[ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)

Καλώδιο ρεύματος

Κάρτα εγγύησης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς

Προσαρμογέας AC/DC (για μοντέλα 19", 22")

Οδηγίες χρήσηςΣυσκευή διαχείρισης καλωδίωνΣυναρμολόγηση της συσκευής διαχείρισης καλωδίων

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:

(α) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί ένας τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης)

(β) προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης)

Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης (πλήκτρο πρόσοψης)

Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στην πίσω δεξιά πλευρά της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.

Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Έξοδος από το μενού γίνεται με το πάτημα του χειριστηρίου για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο προς τα επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά, φροντίστε να μην πιέσετε το χειριστήριο προς τα μέσα πρώτα. Αν πιέσετε πρώτα το χειριστήριο προς τα μέσα, δεν θα κινηθεί προς τα επάνω/ κάτω/αριστερά/δεξιά.

Επιλογή Media Play

Επιλογή Μενού Επιλογή Πηγή

Επιστροφή

Απενεργοποίηση

Μενού λειτουργίας

 

 

Τηλεχειριστήριο

Αισθητήρας

Στην εικόνα φαίνεται το εμπρός

μέρος της τηλεόρασης.

τηλεχειριστηρίου

 

Κατάσταση αναμονής

Μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για να τη σβήσετε. Καλύτερα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Ελληνικά - 4

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 4

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:18