Dodatne informacije o uporabi e-priročnika (str. 8)

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Pomembne garancijske informacije za gledanje televizijskega oblike zapisa

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah / na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.

2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat še ni mogoče uporabljati.

3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.

4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države / območja, kjer uporabljate televizor.

5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.

6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni center družbe Samsung za pomoč strankam.

Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči odseve na zaslonu LED, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:

Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.

Vedno poskušajte prikazati sliko na celem zaslonu. To dosežete tako, da izberete najboljšo možnost v meniju velikosti slike.

Svetlost in kontrast zmanjšajte na najnižjo vrednost, potrebno za želeno kakovost slike, zelo visoke vrednosti povečajo možnost vžganih slik.

Redno uporabljajte vse funkcije televizorja, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik. Za podrobnosti si oglejte ustrezni razdelek uporabniškega priročnika.

Zaščita prostora za namestitev

Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka.

Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.

Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka. Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

Televizorja se dotikajte previdno, saj so lahko njegovi deli dokaj vroči.

 

Namestitev s stojalom.

 

Pritrditev na steno.

 

10 cm

 

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

 

 

 

10 cm

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, USB-kabla) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

Jeziki CIS (ruščina, ukrajinščina, kazaščina) za ta izdelek niso na voljo, ker je izdelan za stranke v EU.

Slovenščina

Slovenščina - 3

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:26