Ogled e-Manual

E-MANUAL

Navodila glede funkcij televizorja najdete v možnosti e-Manual v televizorju. Za uporabo pritisnite gumb E-MANUAL

na daljinskem upravljalniku. Z gumbom za navzgor/navzdol/desno/levo premaknite kazalec, da označite kategorijo in

 

 

nato temo. Pritisnite gumb ENTERE. e-Manual prikaže stran, ki jo želite videti.

Dostopate lahko tudi prek menija:

OO MENUm→ Podpora → e-ManualENTERE

Za vrnitev na glavni zaslon e-Manual pritisnite gumb E-MANUALna daljinskem upravljalniku.

Prikaz na zaslonu

Trenutno prikazan

 

Osnovne funkcije

 

 

video, televizijski

 

program itd.

 

 

Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

Prilagoditev slikovnih nastavitev

Sprememba možnosti slike

Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

Prilagajanje nastavitev zvoka

}Kazalo EPotrdi. eIzhod

Seznam kategorij. Želeno kategorijo izberete s pritiskom gumba ◄ ali ►.

Prikaže seznam podmenijev. Za premik kazalca uporabite puščične gumbe na daljinskem upravljalniku. Za izbiro želenega podmenija pritisnite gumb ENTERE.

Upravljalni gumbi

}Kazalo: prikaže zaslon s kazalom.

EPotrdi.: za izbiro kategorije ali podmenija.

eIzhod: izhod iz e-Manual. <Ogled vsebine>

aPosk. zdaj: prikaže meni prikaza na zaslonu za ustrezno temo. Za vrnitev na zaslon vodiča e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

bDomov: pomik na začetni zaslon vodiča e-Manual.

LStran: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

{Povečava: povečava zaslona.

––Za povečavo zaslona pritisnite gumb {(Povečava). Po povečanem zaslonu se lahko pomikate z gumbom ▲ ali ▼. Za vrnitev na zaslon običajne velikosti pritisnite gumb RETURN.

Preklapljanje med temo e-priročnika in ustreznimi meniji na zaslonu

Ta funkcija v nekaterih menijih ni omogočena.

Funkcije Posk. zdaj ni mogoče uporabljati, če ni aktiviran meni.

 

1. način

 

2. način

 

 

 

 

1.

Če želite uporabiti meni, ki ustreza temi vodiča e-Manual pritisnite rdeči

1.

Ko se prikaže tema, pritisnite gumb ENTERE. Pojavi se sporočilo “Ali

 

gumb, da izberete Posk. zdaj.

 

želite to izvesti?”. Izberite Da in nato pritisnite gumb ENTERE. Pojavi

2.

Za vrnitev na zaslon vodiča e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

 

se okno prikaza na zaslonu.

 

 

 

 

2.

Za vrnitev na zaslon vodiča e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

 

 

 

 

Iskanje teme na strani s kazalom

Funkcija morda ni podprta, odvisno od jezika.

1.Če želite poiskati ključno besedo, s pritiskanjem modrega gumba izberite Kazalo.

2.S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite želeno zaporedje znakov.

3.S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite želeno ključno besedo in nato pritisnite gumb ENTERE.

4.Prikaže se zaslon z ustreznimi navodili e-priročnika.

Zaslon Kazalo zaprete s pritiskom gumba RETURN.

Slovenščina - 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:29