Figyelmeztetés! Fontos biztonsági előírások

(A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a Samsung készüléken látható

jelzésnek megfelelő részt.)

VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. NE NYISSA KI!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET.) A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.

Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy fontos útmutatás olvasható a termék működésével és karbantartásával kapcsolatban.

A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A berendezés megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy lefedni.

-Ne takarja el a nyílásokat ruhával vagy egyéb anyaggal.

-Ne helyezze a készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló, puha felületre, mert ezzel elzárja a nyílásokat.

-Ne tartsa a készüléket zárt helyen, például vitrinben vagy szekrényben, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított.

Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Ne helyezzen a készülékre vízzel teli edényt (vázát stb.), mivel ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.

Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád mellé, illetve nedves pincehelyiségbe, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a konnektorból és azonnal forduljon a márkakereskedéshez. Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását.

A készülék távirányítója elemmel működik. Bizonyos országokban előírások vonatkoznak az elemek környezetbarát módon történő leselejtezésére. A hulladékelhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Ne terhelje a kapacitásán túl a fali aljzatot, a hosszabbítókábelt vagy adaptert, mivel ezt tüzet vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt úgy vezesse el, hogy arra ne lépjenek rá, ne helyezzenek rá nehéz tárgyakat és ne nyomják össze, különös tekintettel a dugaszra, az adapterre és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezik kár a villámlás és a túlfeszültség miatt.

Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt egyenáramú aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az egyenáramú adapter névleges teljesítménye megfelel-e a helyi elektromos ellátásnak.

Soha ne helyezzen fém tárgyat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütést okozhat.

Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.

A tápkábelt erősen csatlakoztassa a fali aljzathoz. A tápellátás megszüntetése esetén a kábelt a dugasznál fogva húzza ki a fali aljzatból. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.

Ha a készülék nem működik megfelelően - főként ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható - azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy szervizközponthoz.

Ha hosszabb időn keresztül nem használja a TV-készüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha gyerekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a TV-t a konnektorból.

-A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben okozott szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálódása által.

Ha olyan helyen helyezik üzembe a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párás vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel, például reptéren, pályaudvaron stb., vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

Ennek elmulasztása a készülék súlyos károsodását okozhatja.

Csak megfelelően földelt aljzatot és konnektort használjon.

-Az elégtelen földelés áramütést okozhat, vagy a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)

A készülék tápellátásának megszüntetéséhez ki kell húzni a dugaszt a fali aljzatból, így a fali aljzatnak elérhető helyen kell lennie.

Ne hagyja, hogy a gyerekek felkapaszkodjanak a termékre.

A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzájuk.

Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például rozoga polcra, ferde padlóra vagy rázkódásnak kitett helyre.

Ne ejtse le vagy tegye ki rázkódásnak a készüléket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást és forduljon a szervizközponthoz.

A készülék tisztításához húzza ki a tápkábelt a hálózati tápcsatlakozóból, majd törölje le a készüléket egy puha, enyhén megnedvesített törlőkendővel. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légfrissítőt, kenőanyagot vagy tisztítószert. Ez a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatja.

A készüléket nem érheti víz.

Az elemeket ne dobja tűzbe.

Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.

A nem megfelelő elemcsere robbanást okozhat. Ez elemet csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

FIGYELMEZTETÉS - A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTYÁT VAGY NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.

Magyar - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:34