Montiranje zidnog nosača

Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se stručnjaku. Savjetujemo da to prepustite stručnjaku.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja uređaja ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.

Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)

Komplet za postavljanje na zid ne isporučuje se nego prodaje se odvojeno.

Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

NAPOMENA

Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.

Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.

Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.

Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.

Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.

Vijke nemojte prejako pritegnuti, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.

Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.

Prilikom montiranja tih televizora nosač nemojte naginjati za više od 15 stupnjeva.

inči

VESA spec. (A * B)

Standardni vijak

Količina

 

 

 

 

19~22

75 X 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 X 100

4

 

 

 

 

32~42

200 X 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Montiranje televizora na zid

Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pazite da se djeca ne ljuljaju ili destabiliziraju televizor; to može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku. Radi povećanja stabilnosti montirajte uređaj protiv pada na sljedeći način.

Izbjegavanje pada televizora

Zid

Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.

1.Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.

Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni

materijal, poput kotve.

Budući da potrebne kopče, vijci i žica nisu uključeni u opseg isporuke, nabavite ih zasebno.

2.Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo zategnite vijke u televizor.

3.Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom žicom i zatim čvrsto zavežite žicu.

NAPOMENA

Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.

Žicu zavežite na način da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini ili niže od kopči pričvršćenih na televizoru.

Prije premještanja televizora odvežite žicu.

4.Provjerite jesu li svi spojevi pravilo pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.

Hrvatski

Hrvatski - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:56