Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.

Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

LET OP

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

 

Uitleg van terminologie, om gebruikers te helpen het product op de juiste

OPMERKING

wijze te gebruiken.

2_ Veiligheidsinformatie