rozwiązywanie problemów

SPRAWDZIĆ, PRZED ROZMOWĄ Z SERWISEM

ObjawSprawdzić

 

 

Czynności do wykonania
Robot odkurzający

• Czy pojemnik na kurz został

 

• Zamontować pojemnik na kurz.

nie działa w ogóle

zamontowany?

 

 

 

 

przed czyszczeniem.

• Czy zasilanie jest włączone?

 

Włączyć zasilanie.

 

 

• Czy na panelu wyświetlacza

 

Nacisnąć przycisk

. (Aby go

 

wyświetla się tryb odkurzania

?

 

wyłączyć, nacisnąć i przytrzymać

 

 

 

 

przez 3 sek. lub dłużej przycisk

 

 

 

 

).

 

 

• Czy na wskaźniku baterii miga

 

• Podnieść robot odkurzający i

 

tylko jedna kreska, a na panelu jest

 

umieścić go ręcznie na stacji

 

wyświetlane słowo „Lo”?

 

 

ładującej w celu naładowania.

 

• Robot odkurzający nie będzie

 

• Wymienić baterie w pilocie. (typ

 

działać przy rozładowanej baterii w

 

AAA).

 

 

pilocie.

 

 

 

 

Robot odkurzający

• Czy na wskaźniku baterii miga

 

• Podnieść robot odkurzający i

zatrzymał się w

tylko jedna kreska, a na panelu jest

 

umieścić go ręcznie na stacji

trakcie odkurzania.

wyświetlane słowo „Lo”?

 

 

ładującej w celu naładowania.

 

• Czy robot odkurzający nie zaczepił

• Wyłączyć zasilanie i odczepić

 

się o kable leżące na podłodze?

 

 

kable.

 

 

• Czy robot odkurzający nie

 

• Wyłączyć zasilanie i przenieść

 

zablokował się na podłodze o

 

 

robot odkurzający do innego

 

różnych wysokościach?

 

 

miejsca, które ma być odkurzone.

-Koło napędowe zostało podniesione.

 

• Czy wokół koła napędowego nie

• Wyłączyć zasilanie i odczepić

 

owinęła się chusteczka albo cienka

chusteczkę lub szmatkę.

 

szmatka?

 

 

 

 

 

• Czy robot odkurzający nie

• Wyłączyć zasilanie i przenieść

 

zablokował się na progu?

robot odkurzający do innego

 

 

miejsca, które ma być odkurzone.

 

 

 

Niska siła ssania

• Sprawdzić, czy pojemnik na kurz

• Zatrzymać robot odkurzający i

podczas odkurzania

nie jest przepełniony.

opróżnić pojemnik.

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy otwór zasysający

• Wyłączyć zasilanie i wyjąć z otworu

 

nie jest zablokowany przez obce

zasysającego obce elementy.

 

elementy.

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy fi ltr nie jest

• Wyczyścić dokładnie fi ltr.

 

zanieczyszczony.

 

PROBLEMÓW ROZWIĄZYWANIE 05

rozwiązywanie problemów _47