Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.

Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.

LET OP

Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

OPMERKING

Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Deze Smart Robot-stofzuiger is voorzien van Samsung Smart Home- ondersteuning.

Zie Samsung.com/Smarthome voor meer informatie.

Zie voor informatie over de milieuverbintenissen en productspecifieke reglementaire verplichtingen van Samsung, bijvoorbeeld REACH: samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

NEDERLANDS-03