Automatisch opladen

1. SR1M701✴✴✴-serie

Opladen

Als het batterijlampje met tussenpozen van 0,4 seconde knippert, keert de POWERbot automatisch terug naar het dockingstation.

2. SR1M70✴✴✴✴- / SR2M70✴✴✴✴-serie

Wanneer het batterijlampje knippert tijdens het reinigen, keert de POWERbot terug naar het dockingstation om zichzelf automatisch weer op te laden.

U kunt de POWERbot de opdracht geven om zich tijdens het reinigingen opnieuw bij het dockingstation op te laden.

Batterij bijna leeg ('Lo')

Laad de POWERbot handmatig op door deze op het dockingstation te plaatsen.

Stappen die u moet uitvoeren als het apparaat niet wordt opgeladen

Controleer in de volgende gevallen de installatiestatus van het dockingstation:

ffhet dockingstation bevindt zich op een locatie die niet eenvoudig toegankelijk is voor de POWERbot.

ffde afstand tussen het dockingstation en de POWERbot is meer dan 5 m.

––Het kan langer duren voordat de POWERbot bij het dockingstation is teruggekeerd om te worden opgeladen.

Laad de POWERbot handmatig op wanneer:

ffhet dockingstation zich in een hoek bevindt. ffde batterij helemaal leeg is.

ffde POWERbot niet verder kan door een obstakel (bijvoorbeeld meubels)

ffde POWERbot een drempel in de buurt van het dockingstation niet kan oversteken (de maximale hoogte van een drempel die de POWERbot kan oversteken, is ongeveer 1,5 cm.)

ffhet batterijlampje knippert en de melding "Lo" wordt weergegeven.

ffhet batterijlampje knippert (van toepassing op SR1M701✴✴✴-serie)

ffde lokale of handmatige reiniging voor de POWERbot is ingeschakeld.

NEDERLANDS-11