Opmerkingen en waarschuwingen

Opladen

Opmerking

ffAls u de batterij tijdens het opladen oververhit raakt, kan het opladen langer duren.

ffWanneer er niet automatisch wordt opgeladen, gaat u als volgt te werk:

––Schakel de noodstopschakelaar (aan de onderzijde van de POWERbot) uit en weer in.

––Trek de stekker van het dockingstation uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in.

––Trek de stekker van het dockingstation uit het stopcontact en controleer of er zich vuil op de oplaadcontactpunten bevindt. Reinig de POWERbot en de oplaadcontactpunten van het dockingstation met een droge doek of lap.

––Controleer of er zich obstakels, zoals reflecterende objecten en stoelen in de buurt van het dockingstation bevinden.

ffAls de POWERbot niet wordt aangesloten op het dockingstation, lopen de batterijen vanzelf leeg.

––Probeer de POWERbot opgeladen te houden aan het dockingstation. (Schakel de noodstopschakelaar echter uit en trek de stekker van het dockingstation uit het stopcontact als u het huis voor langere tijd verlaat, bijvoorbeeld als u op vakantie of op zakenreis gaat.)

Gebruiken

Opmerking

ffDe POWERbot kan tijdens het reinigen achter drempels enzovoort blijven steken.

––Als u de werkzaamheden opnieuw wilt starten, schakelt u de noodstopschakelaar uit, verplaatst u de POWERbot naar een gebied waar deze zich gemakkelijk kan verplaatsen en schakelt u het apparaat weer in.

ffDe POWERbot kan moeilijk te bereiken plaatsen, zoals hoeken en de ruimte tussen de muur en de bank niet volledig reinigen.

––Gebruik een andere reinigingsmethode om deze locaties regelmatig te reinigen.

ffDe POWERbot kan geen grote stukken vuil opzuigen. Het is dus mogelijk dat er vuil op de vloer achterblijft nadat deze is gereinigd.

––Gebruik een andere reinigingsmethode om deze locaties regelmatig te reinigen.

ffAls de POWERbot is uitgeschakeld, kan deze niet worden ingeschakeld via de aan-uittoets [Power] op de afstandsbediening. Houd de toets [Start/Stop] op de POWERbot ingedrukt.

ffU kunt de modus Lokaal reinigen niet selecteren en door de POWERbot laten uitvoeren wanneer deze wordt opgeladen.

ffAls u op de toets Handmatig reinigen / Lokaal reinigen drukt tijdens het opladen, wordt de POWERbot losgekoppeld van het dockingstation en in de modus Stand-by gezet.

Reiniging en onderhoud

Opmerking

ffAls u de stofopvangbak en het filter met water hebt gereinigd

––Stofopvangbak: veeg de stofopvangbak volledig droog.

––Filter: laat het filter volledig in de schaduw drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

ffWanneer u het automatische schuifdeksel gaat reinigen, moet u het deksel er niet te hard uittrekken.

Let op

ffLet op uw vingers wanneer u het filter verwijdert of terugplaatst, aangezien ze bekneld kunnen raken in de opening van de stofopvangbak.

NEDERLANDS-31