Zapnutí a automatické naladění TV

Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví sekvence menu, pomocí kterých budete moci:

1)zvolit jazyk menu; 2) zvolit zemi, ve které si přejete používat televizor; 3) seřídit nakloněný obraz, 4) hledat a automaticky ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici a 5) změnit pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na obrazovce.

Pokud časem budete chtít změnit jakékoliv z těchto seřízení, proved’te příslušnou volbu v

(menu Instalace), nebo stiskněte tlačítko pro inicializaci televizoru.

1Zapojte televizor do elektrické sítě (220-240 V AC, 50Hz). Při prvním zapojení televizoru by se měl televizor

automaticky zapnout. Pokud tomu tak není, stiskněte

tlačítko zapnuto / vypnuto na čelní části televizoru,

aby se zapnul. Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce automaticky objeví menu Language (Jazyk).

2 Stiskněte tlačítko nebo dálkového ovladače pro volbu jazyka a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby. Od této chvíle veškerá menu se objeví ve zvoleném jazyce.

3 Na obrazovce se automaticky objeví menu Země.

Stiskněte tlačítko nebo pro volbu země, ve které chcete používat televizor a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.

Jestliže v seznamu není ta země, ve které budete používat televizor, místo země zvolte “-”.

Pokud se vaše země neobjeví v nabídce pro instalaci, doporučujeme použít nastavení pro Rusko. Tímto nastavením předejdete chybnému zobrazování znaků a písmen charakteristických pro váš jazyk v teletextu.

Language

 

i4

 

Svenska

 

Norsk

 

English

 

Nederlands

 

Français

OK

Italiano

 

i$

 

Select Language:

OK

 

CZ

Země

 

i4

 

Sverige

 

Norge

 

-

 

Italia

OK

Deutschland

 

Österreich

 

i$

 

Vyberte zemi:

OK

4 Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete seřídit použitím funkce Otočení obrazu.

a)Pokud toho není třeba, stiskněte nebo pro volbu Není potřeba a poté stiskněte OK.

b)Pokud toho je třeba, stiskněte nebo pro volbu Upravit ted’ a stiskněte OK. Poté upravte nakloněný

obraz seřizováním v rozmezí od -5 do +5, pomocí

tlačítek nebo . Nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Jestliže je obraz nakloněn upravte pootočení obrazu.

Není potřeba

Upravit te

OK

 

OK

pokračuje ...

První zapojení televizoru 7