Poziom 1

Poziom 2

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Poziom 3 / Funkcja

SORTOWANIE PROGRAMÓW

Opcja “Sortowanie programów” w menu “Ustawianie”, pozwala zmienić kolejność w jakiej kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczegółów

OK

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczególów

OK

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij , a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale “Włączanie telewizora i automatyczne programowanie”, w punkcie 7 b) na stronie 8.

NAZWY PROGRAMÓW

Opcja “Nazwy programów ” w menu “Ustawianie”, pozwala nadać kanałowi nazwę składającą się maksymalnie z pięciu znaków.

W tym celu:

1 Po wybraniu opcji naciśnij , a następnie

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczegółów

OK

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczegółów

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczególów

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczególów

OK

naciśnij

lub

by wybrać numer

programu któremu chcesz nadać nazwę.

2 Naciśnij

. Gdy pierwszy element kolumny

Nazwa zostanie wyszczególniony

naciśnij

lub

by wybrać literę, numer

lub “-“ puste miejsce, a następnie

naciśnij

by potwierdzić wybrany znak. W

ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki. Na zakończenie naciśnij OK by zapisać wybraną nazwę.

USTAWIENIA AV

Opcja “Ustawienia AV” w menu “Ustawianie” pozwala nadać nazwę urządzeniu podłączonemu do telewizora.

W tym celu:

1 Po nastawieniu opcji naciśnij , a

następnie naciśnij lub by wybrać źródło wejściowe któremu chcesz nadać nazwę (AV1, AV2 i AV3 dla dodatkowych urządzeń podłączonych do złącz Euro z tyłu odbiornika telewizyjnego i AV4 dla przednich

gniazdek). Następnie naciśnij .

2W kolumnie “Nazwa” automatycznie pojawi się wstępnie nastawiona nazwa:

a)Jesli chcesz użyć jedną z 6 wstępnie nastawionych nazw (CABLE, GAME,

CAM, DVD, VIDEO lub SAT), naciśnij

lub by wybrać jedną z nich i na zakończenie naciśnij OK by ją zapisać.

b)Jeśli chcesz stworzyć własną nazwę

wybierz Edycja i

naciśnij . Następnie,

gdy pierwszy element jest wybrany

naciśnij

lub

by wybrać literę,

numer lub “-“ puste miejsce i naciśnij by potwierdzić wybór znaku. W ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki i na zakończenie naciśnij OK by zapisać nazwę.

12System menu na ekranie