NL-5
Labels aanbrengen
De volgende afbeelding illustreert de locatie van de labels.

Labelposities

De letters A, B en C komen overeen met labels in latere illustraties.
De aangebrachte labels hangen af van de computerconfiguratie.
Afbeelding 8: Labelposities

Nieuwe labels

Raadpleeg de voorgaande en onderstaande afbeeldingen wanneer u
nieuwe labels op de computer aanbrengt.
1. Verwijder de accu-eenheid. Raadpleeg hoofdstuk 6 in de online
handleiding voor meer informatie.
2. Plaats het Bluetooth-label op positie B.
3. Plaats het volgende Wireless LAN-etiket op positie A.
4. Plaats het officiƫle etiket voor Singapore op positie C. Als uw computer
al zo'n certificeringslabel bevat, hoeft u geen nieuw label aan te
brengen.
AB C
BT_061215.fm Page 5 Thursday, December 21, 2006 3:04 AM