ThinkPad® T60
Service och felsökning
Innehåller:

v Introduktion till andra informationskällor

v Viktiga tips om skötseln av datorn

v Testning och felsökning

v Återställningsalternativ

v Hjälp och service

v Garantiinformation för datorn