Nikon 85mm f/1.4G specifications English, Deutsch, Français, Specifikacije, Specifications

Models: 85mm f/1.4G

1 2
Download 2 pages 39.46 Kb
Page 1
Image 1
AF-S DX Zoom-Nikkor

 

AF-S DX Zoom-Nikkor

 

18-135mm f/3.5-5.6 IF-ED

 

Navodila za uporabo

 

Instruction Manual

Sl

Bedienungsanleitung

En

Manuel d’utilisation

Manual de instrucciones

 

 

Manuale di istruzioni

De

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or

 

reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

 

 

NIKON CORPORATION

 

 

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,

 

 

TOKYO 100-8331, JAPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenščina

Zahvaljujemo se vam za nakup objektiva AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6G IF-ED. Objektivi DX Nikkor so zasnovani posebej za uporabo z Nikonovimi zrcalno-refleksnimi digitalnimi fotoaparati (formata Nikon DX), kot sta seriji D2 in D50. Ko ga namestite na fotoaparat formata Nikon DX, je kot slike objektiva enakovreden približno 1,5-kratni goriščni razdalji 35-milimetrskega formata. Pred uporabo objektiva natančno preberite ta navodila in opombe o varni uporabi.

Glavne značilnosti

Opombe o varni uporabi

18-135mm f/3.5-5.6 IF-ED PREVIDNO

Ne razstavljajte

Pri dotikanju notranjih delov fotoaparata ali objektiva se lahko poškodujete. Popravila naj izvaja le strokovnjak. Če se fotoaparat ali objektiv odpre zaradi padca ali kakšne druge nesreče, izdelek odklopite in/ali odstranite baterijo ter ga nesite na pregled na Nikonov pooblaščeni servis.

V primeru okvare opremo takoj izklopite

Če se začne iz fotoaparata ali objektiva kaditi ali če zavohate nenavaden vonj, takoj odstranite baterijo, pri čemer pazite, da se ne opečete. Nadaljnja uporaba lahko povzroči poškodbe. Ko odstranite ali izključite vir napajanja, nesite opremo na pregled na Nikonov pooblaščeni servis.

Fotoaparata ali objektiva ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov

Če elektronsko opremo uporabljate v prisotnosti vnetljivih plinov, lahko pride do eksplozije ali požara.

Ne glejte v sonce skozi objektiv ali iskalo

Gledanje v sonce ali drugo vrsto močne svetlobe skozi objektiv ali iskalo lahko povzroči trajne poškodbe vida.

Hranite zunaj dosega otrok

Še posebno pazite, da dojenček ne nese v usta baterij ali drugih majhnih delov.

Pri uporabi fotoaparata in objektiva upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

Fotoaparat in objektiv naj bosta vedno suha. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnega udara.

Če objektiva ne nameravate uporabljati dlje časa, nanj namestite sprednji in zadnji pokrovček ter ga shranite na mestu, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara, saj lahko objektiv odbija sončno svetlobo na kak predmet.

Ta objektiv ima vgrajen tihi pogon SWM za mehanizem ostrenja, s katerim je samodejno ostrenje gladko, tiho in izjemno hitro. Stikalo za izbiro načina A–M omogoča lažjo izbiro samodejnega (A) ali ročnega ostrenja (M).

Če je objektiv nameščen na Nikonov fotoaparat, je možen natančnejši nadzor osvetlitve, ker objektiv posreduje informacije o oddaljenosti predmeta

vohišje fotoaparata.

Dva asferična elementa in element objektiva iz ED-stekla (z izjemno nizko disperzijo) zagotavljajo ostre slike, skoraj popolnoma brez barvnega odstopanja. 7-delna diafragma, ki zagotavlja skoraj okroglo zaslonko, omogoča, da so neizostreni predmeti pred glavnim motivom in za njim prijetno zamegljeni.

Namestitev objektiva (Glejte navodila za uporabo fotoaparata.)

Slovenščina Izklopite fotoaparat..

English Odstranite zadnji pokrovček objektiva. (Sl. D)

Deutsch Poravnajte oznako za namestitev na objektivu z oznako za namestitev na ohišju fotoaparata in zasučite objektiv v nasprotni smeri urnega kazalca, da se zaskoči. Oznaka za namestitev objektiva mora biti na zgornji strani.

Français Odstranite sprednji pokrovček objektiva. (Sl. C)

Odstranitev objektiva (Glejte navodila za uporabo fotoaparata.)

English

Thank you for purchasing the AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED. DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D2-Series and D50. When mounted on Nikon DX format cameras, the lens’ picture angle is equivalent to approx. 1.5x focal length in 35mm format. Before using this lens, please read these instructions and the Notes on Safety Operations.

Notes on Safety Operations

Specifikacije CAUTION

Do not disassemble

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury.

After removing or disconnecting the power source, take the equipment to a Nikon authorized service representative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

If the electronic equipment is operated in the presence of flammable gas, it could result in an explosion or a fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

Keep out of reach of children

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens

Keep the camera or lens unit dry. Failure to do so could result in a fire or electric shock.

Do not handle or touch the unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.

When the lens will not be used for a long time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens might focus sunlight onto an object.

Major features

This lens employs a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, making autofocusing smooth, silent and almost instantaneous. The A-M mode switch is provided to easily select autofocus (A) or manual focus (M) operations.

More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera because subject distance information is transferred from the lens to the camera body.

The use of two aspherical and one ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 7-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.

Mounting the lens (Refer to your camera instruction manual.)

Deutsch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3,5-5,6G IF-ED. DX Nikkor-Objektive sind speziell für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format) ausgelegt, wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell D50.

Bei Anbringen an Kameras im Nikon DX-Format entspricht der Bildwinkel des Objektivs ca. dem 1,5-Fachen der Brennweite im 35-mm-Format. Machen Sie sich bitte vor dem Einsatz dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den Hinweisen für sicheren Betrieb vertraut.

Hinweise für sicheren Betrieb

Specifications ACHTUNG

Keinesfalls zerlegen.

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z. B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr. Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.

Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr.

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

Dem Zugriff von Kindern entziehen.

Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere kleine Teile in den Mund nehmen können.

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtmaßnahmen beachten:

Halten Sie Kamera oder Objektiv stets trocken. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Handhaben oder berühren Sie die Komponente keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.

Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch die Linse auf Gegenstände.

Hauptmerkmale

• Der Silent Wave Motor im Objektiv steuert den Fokussiermechanismus und sorgt so für stufenlosen, leisen und

praktisch verzögerungsfreien Autofokus-Betrieb. Der Fokus-Modusschalter (A-M) dient zur einfachen Wahl von

Autofokus (A) oder manueller Scharfeinstellung (M).

• Eine präzisere Belichtungssteuerung ist möglich, wenn das Objektiv an eine Nikon-Kamera angebracht wird, denn

die Objektdistanzdaten werden vom Objektiv zum Kameragehäuse übertragen.

• Der Einsatz zweier asphärischer und einer ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet scharfe,

nahezu farbsaumfreie Bilder. Sieben Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, so daß

außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in ansprechende Unschärfe getaucht

Français

Merci d’avoir porté votre choix sur l’objectif AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3,5-5,6G IF-ED. Les objectifs Nikkor DX sont conçus spécialement pour une utilisation avec les reflex numériques (format DX Nikon), telles les séries D2 et D50.

Lorsqu’il est monté sur des appareils au format DX Nikon, l’angle d’image de l’objectif est environ équivalent à 1,5x la focale au format 35mm. Avant d’utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et les remarques sur les utilisations en toute sécurité.

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

Technische Daten ATTENTION

Ne pas démonter

Le fait de toucher aux pièces internes de l’appareil ou aux lentilles pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l’appareil ou l’objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.

En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l’appareil photo ou de l’objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d’utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d’alimentation, confiez votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N’utilisez pas l’appareil photo ou l’objectif en présence de gaz inflammable

N’utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne regardez pas le soleil dans l’objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou tout autre source lumineuse violente dans l’objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.

Tenir hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d’autres petites pièces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l’appareil et l’objectif

Maintenez l’appareil et l’objectif au sec. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne manipulez pas et ne touchez pas l’appareil avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.

Lorsque vous n’utilisez pas l’objectif pendant une longue période, fixez les capuchons avant et arrière et rangez l’objectif à l’abris de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l’objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet.

Principales caractéristiques

Cet objectif utilise un moteur à ondes silencieux pour entraîner le mécanisme de mise au point, permettant un autofocus régulier, silencieux et presque instantané. Le commutateur de mode A-M sert à sélectionner facilement les modes autofocus (A) et mise au point manuelle (M).

Un contrôle d’exposition plus précis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon, parce que l’information de distance au sujet est transférée de l’objectif au boîtier.

L’utilisation de deux éléments asphérisque et d’un élément ED (dispersion extra basse) assure des images nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Et l’emploi d’un diaphragme à 7 lames produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l’avant ou à l’arrière du sujet.

B

C

1Sončna zaslonka

5Obroček za zoom

Lens hood

Zoom ring

Gegenlichtblende

Zoomring

Parasoleil

Bague de zoom

2Oznaka za namestitev sončne zaslonke

6Lestvica goriščne razdalje

Lens hood attachment index

Focal length scale

Montagemarkierung der Gegenlichtblende

Brennweitenskala

Repère de fixation du parasoleil

Echelle de focale

3Oznaka za nastavitev sončne zaslonke

7Oznaka goriščne razdalje

Lens hood setting index

Focal length index

Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende

Brennweiten-Index

Repère de réglage du parasoleil

Index des distances focales

4Oznaka za pritrditev sončne zaslonke

8Obroček za izostritev

Lens hood mounting index

Focus ring

Montagemarkierung für Gegenlichtblende

Entfernungseinstellring

Repère de montage du parasoleil

Bague de mise au point

A Caractéristiques

D

9Oznaka za namestitev objektiva Mounting index Objektivindex

Index de montage

!Kontakti CPE

CPU contacts

CPU-Kontakte

Contacts CPU

"Stikalo za izbiro načina A-M A-M mode switch Fokussierschalter (A-M) Commutateur de mode A-M

Preden odstranite objektiv, izklopite fotoaparat. Pritisnite in držite gumb za sprostitev objektiva ter odstranite objektiv, tako da ga zasučete v smeri urnega kazalca.

Uporaba bajonetne sončne zaslonke HB-32 (Sl. B)

Namestitev sončne zaslonke

Oznako za namestitev sončne zaslonke (Manual background) 2na zaslonki (eno od obeh oznak) poravnajte z oznako za namestitev sončne zaslonke 4na objektivu in zasučite zaslonko 1v smeri urnega kazalca, da se varno zaskoči.

Oznaka za namestitev sončne zaslonke 4mora biti poravnana z oznako za namestitev na objektivu (Manual background) 3.

Če sončna zaslonka ni pravilno nameščena, lahko pride do vinjetiranja.

Pri namestitvi in odstranitvi sončno zaslonko primite za spodnji del (okoli oznake za namestitev sončne zaslonke) in ne za zunanji rob.

Sončno zaslonko shranite, tako da jo namestite narobe obrnjeno.

Odstranitev sončne zaslonke

Sončno zaslonko primite za spodnji del (poleg oznake za namestitev) in ne za zunanji rob ter jo odstranite, tako da jo obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca.

Ostrenje, zoom in globina polja

Pred ostrenjem obrnite obroček za zoom 5in spremenite goriščno razdaljo, tako da v iskalu vidite želeno kompozicijo. Za snemanje slik telefoto obrnite obroček za zoom v smeri urnega kazalca (gledano iz smeri fotoaparata), za snemanje širokokotnih slik pa v nasprotni smeri urnega kazalca. Če ima fotoaparat gumb ali ročico za predogled globine polja (stopenj), lahko pri gledanju skozi iskalo fotoaparata vidite globino polja. Za podrobnejše informacije glejte navodila za uporabo fotoaparata.

Zaradi optičnih značilnosti tega objektiva se goriščna razdalja zmanjša, ko povečate sliko.

Ostrenje (Sl. A)

Način samodejnega ostrenja: Način ostrenja fotoaparata nastavite na AF-A, AF-S ali AF-C, stikalo za

izbiro načina A-M na objektivu na A. Z rahlim pritiskom sprožilca aktivirate samodejno ostrenje, s pritiskom do konca pa fotografirate.

Ročno ostrenje je mogoče, tudi če je stikalo za izbiro načina A-M na objektivu nastavljeno na A.

Na fotoaparatu nastavite način ostrenja na AF-S in samodejno izostrite sliko, tako da rahlo pritisnete sprožilec. Medtem ko pritiskate sprožilec, natančno prilagodite izostritev, tako da ročno obračate obroček za izostritev na objektivu.

Opomba: Medtem ko poteka samodejno ostrenje, ne poskušajte ročno obračati obročka za izostritev. Če pride do napake, spustite sprožilec in ga ponovno rahlo pritisnite.

Način ročnega ostrenja: Nastavite stikalo za izbiro način A-M na objektivu na M. Izostrite sliko, tako da ročno obračate obroček za izostritev

8. Fotografiranje je mogoče, če je način izostritve na fotoaparatu nastavljen na AF ali M.

Stikalo za izbiro

 

 

Način izostritve na fotoaparatu

 

načina A-M na objektivu

AF-A/AF-C

 

AF-S

 

M

A

Samodejno ostrenje

 

Samodejno ostrenje (ročno ostrenje)

 

M

 

Ročno ostrenje (Na voljo je pomožna luč za izostritev.)

 

Za več informacij o načinu izostritve fotoaparata glejte navodila za uporabo fotoaparata.

Nastavitev zaslonke

Zaslonko nastavite na ohišju fotoaparata.

Spremenljive največje zaslonke

Če zoom objektiva spremenite z 18 mm na 135 mm, se največja zaslonka zmanjša za 1–1/3 koraka števila f/. Da bi dosegli ustrezno osvetlitev, ni treba spremeniti zaslonke, saj fotoaparat samodejno izravna to spremembo.

Fotografiranje z bliskavico s fotoaparatom z vgrajeno bliskavico

Vinjetiranje je potemnitev kotov slike, do katere pride, če svetlobo bliskavice ovira sončna zaslonka ali cev objektiva, odvisna pa je od goriščne razdalje ali razdalje fotografiranja.

Vinjetiranje lahko preprečite, tako da ne uporabite sončne zaslonke.

Če uporabljate bliskavico, vgrajeno v fotoaparat, je najmanjša razdalja fotografiranja 0,6 m.

Zrcalno-refleksni digitalni fotoaparati

Uporabna goriščna razdalja/razdalja fotografiranja

D200

Vinjetiranje se ne pojavi pri nobeni goriščni razdalji.

D100/D50/D40

18 mm/1,0 m ali več

 

24 mm ali večja/brez omejitve

D80/D70s/D70

18 mm/1,5 m ali več

 

24 mm ali večja/brez omejitve

Vgrajeno bliskavico fotoaparatov D100 in D70 je mogoče uporabiti z goriščno razdaljo 20 mm ali večjo. Pri goriščni razdalji 18 mm se pojavi vinjetiranje.

Skrb za objektiv

Pazite, da ne umažete ali poškodujete priključkov CPE !.

Objektiv očistite z izpihovalnikom s ščetko. Umazanijo in madeže odstranite z mehko, suho bombažno krpo ali robčkom za čiščenje objektiva, namočenim v etanol (alkohol) ali čistilo za objektiv. Brišite s krožnimi gibi od sredine proti zunanjemu robu, pri čemer pazite, da ne puščate sledi in da se ne dotaknete drugih delov objektiva.

Za čiščenje objektiva ne uporabljajte razredčila ali bencina; tako ga lahko poškodujete, povzročite požar ali ogrozite svoje zdravje.

Za zaščito sprednjega elementa objektiva je na voljo brezbarvni filter (NC). Sprednji del objektiva lahko zaščitite tudi s sončno zaslonko 1.

Ko objektiv shranite v mehko torbico, nanj namestite sprednji in zadnji pokrovček. Objektiv lahko shranite tudi tako, da je nanj v obratni smeri nameščena sončna zaslonka 1.

Ko je objektiv nameščen na fotoaparat, ne prijemajte sončne zaslonke.

Kadar objektiva dlje časa ne nameravate uporabljati, ga shranite na hladno, suho mesto, kjer ne more priti do nastanka plesni. Objektiv hranite tudi stran od neposredne sončne svetlobe ali kemikalij, kot je naftalin.

Objektiv se ne sme zmočiti ali celo pasti v vodo; to bi povzročilo rjavenje in okvaro.

Nekateri deli objektiva so iz ojačane plastike. Da bi preprečili poškodbe, objektiva nikoli ne puščajte na mestih z visoko temperaturo.

Standardna oprema

67-milimetrski pokrovček objektiva LC-67 • Pokrovček za zadnji del objektiva LF-1

Bajonetna sončna zaslonka HB-32 • Mehka torbica za objektiv CL-0915

Dodatna oprema

67-milimetrski navojni filtri

Nezdružljiva oprema

Telekonverterji (vsi modeli)

Obroček BR-4 ter vsi modeli podaljškov objektiva PK, obročka K in izostritvenih priključkov za meh.

Nastavitveni obroček SX-1

S tem objektivom je lahko nezdružljiva še katera druga dodatna oprema. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo dodatne opreme.

Specifikacije

Tip objektiva:

Objektiv AF-S DX Zoom-Nikkor tipa G z vgrajeno CPE in Nikonovim bajonetnim nastavkom (zasnovan posebej

 

za uporabo z Nikonovimi zrcalno-refleksnimi digitalnimi fotoaparati – formata Nikon DX)

Goriščna razdalja:

18 mm135 mm

Največja zaslonka:

f/3,5–5,6

Sestava objektiva:

15 elementov iz 13 skupin (1 element iz ED-stekla in 2 asferična elementa objektiva)

Kot slike:

76°12°

Lestvica goriščne razdalje:

18, 24, 35, 50, 70, 105, 135 mm

Podatki o razdalji:

Posredovanje v ohišje fotoaparata

Nadzor zooma:

Ročno, z ločenim obročkom za zoom

Ostrenje:

Nikonov sistem IF (Internal Focusing) (omogoča ga notranji tihi pogon SWM); ročno, z ločenim obročkom za

 

zoom

Najmanjša razdalja ostrenja:

0,45 m pri vseh nastavitvah zooma

Število delov diafragme:

7 (zaobljenih)

Diafragma:

Popolnoma samodejna

Razpon zaslonke:

Od f/3,5 do f/38 (pri 18 mm), od f/5,6 do f/40 (pri 135 mm)

Merjenje osvetlitve:

Način merjenja pri največji zaslonki

Velikost priključka:

67 mm (P = 0,75 mm)

Mere:

Pribl. 73,5 mm premera x 86,5 mm podaljška od prirobnice za namestitev objektiva na fotoaparatu

Teža:

Pribl. 385 g

Specifikacije in oblika se lahko spremenijo brez obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca.

Opombe o uporabi širokokotnih objektivov AF Nikkor

Pri fotografiranju s širokokotnimi objektivi AF Nikkor v spodaj navedenih okoliščinah samodejno ostrenje morda ne bo delovalo pravilno.

Manual background Turn the camera off.

Manual background Remove the rear lens cap. (Fig. D)

Manual background Keeping the mounting index on the lens aligned with the mounting mark on the camera body, rotate the lens counterclockwise until it clicks into place. Make sure that the mounting index is at the uppermost side. Manual background Remove the front lens cap. (Fig. C)

Detaching the lens (Refer to your camera instruction manual.)

Be sure to turn the camera off when removing the lens. Press and hold the lens-release button while turning the lens clockwise to detach.

Using bayonet hood HB-32 (Fig. B)

Attaching the hood

Align the lens hood attachment index (Manual background) 2 on the hood (either one of the two indexes) with the lens hood mounting index 4 on the lens, and turn the lens hood 1 clockwise until it click stops to secure.

Make sure that the lens hood mounting index 4 aligns with the lens hood setting index (Manual background) 3.

If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur.

To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base (around the lens hood attachment index) rather than its outer edge.

To store the lens hood, attach it in the reverse position.

Detaching the hood

While holding the base of the hood (near the lens hood attachment index) rather than its outer edge, turn it counterclockwise to detach.

Focusing, zooming, and depth of field

Before focusing, turn the zoom ring 5 to change the focal length until the desired composition is framed in the viewfinder. Turn the zoom ring clockwise as viewed from the camera side to take telephoto pictures and counterclockwise to take wide-angle pictures. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder. See the instruction manual of your camera body for more details.

Due to the optical characteristics of this lens, as the lens is focused closer, the focal length decreases.

Focusing (Fig. A)

Autofocus mode: Set the camera’s focus mode to AF-A, AF-S or AF-C and set the lens’ A-M mode switch to A. Lightly press the shutter release button to activate the autofocus, then fully depress the button to shoot.

Manual focusing is possible even when the lens’ A-M mode switch is set to A

Set the camera’s focus mode to AF-S, focus on the subject automatically by lightly pressing the shutter release button. Next, while holding down the shutter release button, manually rotate the lens’ focus ring to fine-tune focusing.

Note: Do not manually turn the focus ring while autofocus is in operation. If an error occurs, release and again lightly press the shutter release button.

Manual focus mode: Set the lens’ A-M mode switch to M. Turn the focus ring 8 manually to focus. Shooting is possible when camera’s focus mode is set to either AF or M.

Lens’ A-M mode switch

 

 

Camera’s focus mode

 

AF-A/AF-C

 

AF-S

 

M

 

 

 

A

Autofocus

 

Autofocus (Manual focus)

 

M

 

Manual focus (Focus assist is available)

 

For more details on focus modes, please refer to your camera instruction manual.

Setting the aperture

Set the aperture on the camera body.

Variable maximum apertures

Zooming the lens from 18mm to 135mm decreases the maximum aperture by 1-1/3 of an f/stop. However, there is no need to adjust the aperture for correct exposures because the camera automatically compensates for this variation.

Taking flash pictures using cameras with a built-in flash

Vignetting is the darkening of the corners around the image that occurs when the light emitted from the flash is obstructed by the lens hood, or lens barrel depending on the focal length or shooting distance.

To prevent vignetting, do not use the lens hood.

It is not possible to shoot at distances shorter than 0.6m (2.0 ft.) using the camera’s built-in flash.

Digital SLR cameras

Usable focal length / Shooting distance

D200

No vignetting occurs at any focal lengh

D100/D50/D40

• 18 mm / 1.0 m (3.3 ft.) or greater

 

• 24 mm or longer / No restriction

D80/D70s/D70

• 18 mm / 1.5 m (4.9 ft.) or greater

 

• 24 mm or longer / No restriction

The built-in flashes of the D100 and D70 are suited to a focal length of 20mm or over. Vignetting occurs at a focal length of 18mm.

Lens care

Be careful not to soil or damage the CPU contacts !.

Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.

Never use thinner or benzene to clean the lens, as this might damage it, result in a fire or cause health problems.

To protect the front lens element, an NC filter is available. A lens hood 1 also helps protect the front of the lens.

When storing the lens in its flexible lens pouch, attach both the front and rear lens caps. The lens can also be stored when the lens hood 1 is attached in the reverse position.

Do not hold the lens hood while the lens is attached to a camera.

When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.

Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.

Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

Standard accessories

• 67mm snap-on front lens cap LC-67 • Rear lens cap LF-1 • Bayonet hood HB-32 • Flexible lens pouch CL-0915

Optional accessories

• 67mm screw-in filters

Incompatible accessories

Teleconverters (all models)

Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and Bellows focusing attachment.

Attachment Ring SX-1

Other accessories might not be suitable for use with this lens. For details, check your accessories instruction manual.

Specifications

Type of lens:

G-type AF-S DX Zoom-Nikkor lens with built-in CPU and Nikon bayonet mount

 

(Specially designed for use with Nikon digital SLR Nikon DX format cameras)

Focal length:

18mm 135mm

Maximum aperture:

f/3.5 - 5.6

Lens construction:

15 elements in 13 groups (1 ED and 2 aspherical lens elements)

Picture angle:

76° 12°

Focal length scale:

18, 24, 35, 50, 70, 105, 135mm

Distance information:

Output to camera body

Zoom control:

Manually via separate zoom ring

Focusing:

Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); manually

Closest focus distance:

via separate focus ring

0.45m (1.5 ft.) at all zoom settings

No. of diaphragm blades:

7 pcs. (rounded)

Diaphragm:

Fully automatic

Aperture range:

f/3.5 to f/22 (at 18mm), f/5.6 to f/38 (at 135mm)

Exposure measurement:

Via full-aperture method

Attachment size:

67mm (P = 0.75mm)

Dimensions:

Approx. 73.5mm dia. x 86.5mm extension from the camera’s lens-mount flange

Weight:

Approx. 385g (13.6 oz)

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses

In the following situations, autofocus may not work properly when taking pictures using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses.

werden.

Anbringen des Objektivs (Siehe hierzu die Bedienungsanleitung der Kamera.)

Manual background Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus.

Manual background Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab. (Abb. D)

Manual background Fluchten Sie die Montage-Markierungen an Objektiv und Kameragehäuse und drehen Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass sich die Montage-Markierung ganz oben befindet.

Manual background Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab. (Abb. C)

Abnehmen des Objektivs (Siehe hierzu die Bedienungsanleitung der Kamera.)

Beim Abnehmen des Objektivs muss die Kamera unbedingt ausgeschaltet sein. Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn.

Verwendung der Gegenlichtblende HB-32 mit Bajonettfassung (Abb. B)

Anbringen der Gegenlichtblende

Richten Sie die Montagemarkierungen an Objektiv 4 und Gegenlichtblende (Manual background) 2 aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende 1 im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

• Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmarkierung (

) 3 mit der Montagemarkierung am Objektiv 4 fluchtet.

Wenn die Gegenlichtblende falsch angebracht ist, kann es zu Vignettierung (Abschattungen an den Bildrändern) kommen.

Halten Sie die Gegenlichtblende zum Anbringen oder Abnehmen an ihrer Basis fest, nicht am vorderen Rand.

Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.

Abnehmen der Gegenlichtblende

Halten Sie die Gegenlichtblende an der Basis (nahe der Montagemarkierung) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Scharfeinstellung, Zoomen und Schärfentiefe

Vor der Scharfeinstellung verstellen Sie mit dem Zoomring 5 die Brennweite so weit, bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher dargestellt ist. Drehen Sie den Brennweitenring im Uhrzeigersinn (gesehen von der Kameraseite aus), um Teleaufnahmen zu machen, und entgegen dem Uhrzeigersinn für Weitwinkelaufnahmen. Hat Ihre Kamera eine Taste oder einen Hebel für Schärfentiefe- Voransicht (Abblenden), so lässt sich die Schärfentiefe beim Blicken durch den Kamerasucher beurteilen. Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Aufgrund der optischen Eigenschaften dieses Objektivs ergibt sich bei Nahfokussierung eine Verringerung der Brennweite.

Scharfeinstellung (Abb. A)

Autofokus-Modus:Stellen Sie die Kamera auf Autofokus-Modus AF-A, AF-S oder AF-C ein und den Fokus- Modusschalter A-M auf A. Aktivieren Sie zunächst den Autofokus durch Antippen des Auslösers und machen Sie dann die Aufnahme durch Drücken bis zum Anschlag.

Manuelle Scharfeinstellung ist möglich, auch wenn der Fokus-Modusschalter A-M am Objektiv auf A steht.

Stellen Sie den Autofokus-Modus der Kamera auf AF-S und sorgen Sie durch Antippen des Auslösers für automatische Scharfeinstellung des Motivs. Halten Sie dann den Auslöser ganz gedrückt und drehen Sie den Einstellring mit der Hand zum Feinfokussieren.

Hinweis: Drehen Sie keinesfalls den Einstellring mit der Hand, während der Autofokus arbeitet. Bei einem Fehler geben Sie den Auslöser frei und tippen ihn dann wieder an.

Manuelle Scharfeinstellung: Stellen Sie den Fokus-Modusschalter A-M auf M. Drehen Sie den Einstellring

8 mit der Hand zum Fokussieren. Aufnahmen sind möglich, wenn der Autofokus-Modus der Kamera auf AF oder M eingestellt ist.

Fokus-Modusschalter

 

Kamera-Fokusmodus

 

A-M am Objektiv

AF-A/AF-C

AF-S

 

M

A

Autofokus

Autofokus (Manuelle Scharfeinstellung)

 

M

 

Manuelle Scharfeinstellung (Fokussierhilfe verfügbar.)

 

Einzelheiten über die Fokussier-Betriebsarten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Blendeneinstellung

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.

Variable maximale Blenden

Durch Zoomen des Objektivs von 18 bis 135 mm wird die maximale Blende um 1-1/3 Stufe abgeblendet. Dies spielt für eine korrekte Belichtung jedoch keine Rolle, weil die Kamera automatisch jede Verstellung kompensiert.

Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung der Bildecken, wenn das Blitzlicht von der Gegenlichtblende oder, je nach Brennweite oder Aufnahmedistanz, vom Objektivtubus verdeckt wird.

Soll Vignettierung vermieden werden, so verwenden Sie einfach keine Gegenlichtblende.

Aufnahmen aus Entfernungen unter 0,6 m mit dem eingebauten Kamerablitz sind nicht möglich.

Digital-SLR-Kameras

Mögliche Brennweite / Aufnahmedistanz

D200

Keine Vignettierung bei beliebiger Brennweite

D100/D50/D40

• 18 mm / 1,0 m oder länger

 

• 24 mm oder länger / Keine Beschränkung

D80/D70s/D70

• 18 mm / 1,5 m oder länger

 

• 24 mm oder länger / Keine Beschränkung

Der eingebaute Blitz bei D100 und D70 eignet sich für eine Brennweite von 20 mm oder darüber. Vignettierung tritt bei einer Brennweite von 18 mm auf.

Pflege des Objektivs

Halten Sie die CPU-Kontakte ! peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung!

Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne daß Wischspuren zurückbleiben.

Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.

Zum Schutz der Vorderlinse ist ein Filter NC erhältlich. Die Gegenlichtblende 1 wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz.

Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui müssen vorderer und hinterer Deckel aufgesetzt sein. Das Objektiv lässt sich auch dann verstauen, wenn die die Gegenlichtblende 1in der umgekehrten Position angebracht ist.

Halten Sie die Kamera nicht an der Gegenlichtblende, wenn das Objektiv an der Kamera angebracht ist.

Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern.

Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.

Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten zurück!

Serienmäßiges Zubehör

Aufsteckbarer 67-mm-Frontobjektivdeckel LC-67 • Objektivrückdeckel LF-1 • Gegenlichtblende HB-32

Objektivbeutel CL-0915

Sonderzubehör

67-mm-Einschraubfilter

Nicht geeignetes Zubehör

Telekonverter (alle Modelle)

Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K und Balgenvorsatz.

Anschlussring SX-1

Anderes Zubehör ist möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig die Anleitungen zu Ihrem Zubehör.

Technische Daten

Objektivtyp:

AF-S DX Zoom-Nikkor-Objektiv Typ G mit integrierter CPU und Nikon-Bajonettfassung

Brennweite:

(speziell ausgelegt für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras – Nikon DX-Format)

18–135 mm

Maximale Blendenöffnung:

f/3,5 – 5,6

Objektivaufbau:

15 Elemente in 13 Linsengruppen (1 ED-Element und 2 asphärisches Element)

Bildwinkel:

76° – 12°

Brennweitenskala:

18, 24, 35, 50, 70, 105, 135 mm

Entfernungsdaten:

Werden an Kameras übertragen

Zoomen:

Manuell über separaten Zoomring

Fokussiersystem:

Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent Wave-Motor);

Kürzeste Aufnahmedistanz:

manuell über separaten Fokussierring

0,45 m bei allen Zoomeinstellungen

Blende:

Irisblende mit 7 gerundeten Lamellen

Blendenart:

Vollautomatisch

Blendenbereich:

f/3,5 bis f/22 (bei 18 mm), f/5,6 bis f/38 (bei 135 mm)

Belichtungsmessung:

Offenblendenmessung

Befestigungsgröße:

67 mm (P = 0,75mm)

Abmessungen:

Ca. 73,5 mm Durchm. x 86,5 mm zum Objetivmontageflansch der Kamera

Gewicht:

Ca. 385 g

Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.

Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder

Super-Weitwinkelobjektiven

In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der Aufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei.

1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein

Fixation de l’objectif (Reportez-vous au manuel d’instructions.)

Manual background Eteignez l’appareil photo.

Manual background Otez le capuchon d’objectif arrière. (Fig. D)

Manual background En maintenant l’index de montage de l’objectif aligné avec le repère de montage du boîtier, tournez l’objectif dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se mette en place avec un déclic. Assurez-vous que l’index de montage est dirigé vers le haut.

Manual background Otez le capuchon d’objectif avant. (Fig. C)

Démontage de l’objectif (Reportez-vous au manuel d’instructions.)

Assurez-vous d’éteindre l’appareil photo lorsque vous ôtez l’objectif. Appuyez sur le bouton de libération de l’objectif et maintenez-le enfoncé tout en tournant l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre.

Utilisation du parasoleil HB-32 (Fig. B)

Fixation du parasoleil

Alignez le repère de fixation (

 

 

) 2 situé sur le parasoleil (l’un des deux repères) avec le repère de montage 4

 

situé sur l’objectif, puis tournez le parasoleil 1 dans le sens horaire jusqu’au déclic d’arrêt pour le bloquer.

• Vérifiez que le repère de montage 4 est bien aligné avec le repère de réglage du parasoleil (

) 3.

• Si le parasoleil n’est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignetage.

 

Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs du repère de fixation) et non par le bord extérieur.

Avant de ranger l’objectif, fixez le parasoleil à l’envers.

Démontage du parasoleil

Tout en maintenant la base du parasoleil (aux environs du repère de fixation) plutôt que le bord extérieur, tournez-le dans le sens anti-horaire pour le démonter.

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ

Avant de mettre au point, tournez la bague de zoom 5 pour changer la focale jusqu’à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le viseur. Tournez la bague de zoom dans le sens des aiguilles d’une montre, vu du côté de l’appareil, pour prendre des photos au téléobjectif et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour prendre des photos grand-angle. Si votre appareil dispose d’un bouton ou d’un levier de prévisualisation du champ (ouverture réelle), vous pouvez observer la profondeur du champ en regardant à travers le viseur de l’appareil. Voyez le manuel d’utilisation de votre boîtier pour plus de détails.

A cause des caractéristiques optiques de cet objectif, la focale diminue en faisant une mise au point plus rapprochée.

Mise au point (Fig. A)

Mode autofocus: Réglez le mode de mise au point de l’appareil sur AF-A, AF-S ou AF-C et le commutateur de mode A-M de l’objectif sur A. Pressez légèrement le déclencheur pour activer l’autofocus, puis appuyez à fond pour prendre un cliché.

La mise au point manuelle est possible même lorsque le commutateur de mode A-M de l’objectif est réglé sur A

Réglez le mode de mise au point de l’appareil sur AF-S, mettez au point automatiquement sur le sujet en pressant légèrement le déclencheur. Ensuite, tout en maintenant le déclencheur enfoncé, tournez manuellement la bague de mise au point pour une mise au point précise.

Remarque: Ne tournez pas manuellement la bague de mise au point lorsque l’autofocus est en marche. Si une erreur survient, relâchez le déclencheur et pressez-le de nouveau légèrement.

Mode de mise au point manuelle: Réglez le commutateur de mode A-M de l’objectif sur M. Tournez manuellement la bague de mise au point 8 pour mettre au point. La prise de vue est possible lorsque le mode de mise au point de l’appareil est réglé soit sur AF soit sur M.

Commutateur de mode

 

Mode de mise au point de l’appareil

 

A-M de l’objectif

AF-A/AF-C

AF-S

M

A

Autofocus

Autofocus (Mise au point manuelle)

M

Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible.)

Pour plus de détails concernant les modes de mise au point, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de votre appareil.

Réglage de l’ouverture

Réglez l’ouverture sur le boîtier.

Ouvertures maximales variables

Le fait de zoomer avec l’objectif de 18mm à 135mm diminue l’ouverture maximale de 1-1/3 de valeur. Cependant, il n’est pas nécessaire d’ajuster l’ouverture pour une exposition correcte car l’appareil compense automatiquement cette variation.

Photographie au flash avec des appareils ayant un flash intégré

Le vignettage est l’assombrissement des coins de l’image qui se produit lorsque la lumière émise par le flash est retenue par le parasoleil, ou la monture de l’objectif en fonction de la focale ou de la distance de prise de vue.

Pour éviter le vignettage, n’utilisez pas le parasoleil.

Il n’est pas possible de prendre des photos à des distances inférieures à 0,6 m en utilisant le flash intégré de l’appareil.

Boîtiers reflex numériques

Focale / distance de prise de vue applicable

D200

Aucun vignettage ne se produit quelle que soit la focale

D100/D50/D40

• 18 mm / 1,0 m ou plus

 

• 24 mm ou plus / Pas de limite

D80/D70s/D70

• 18 mm / 1,5 m ou plus

 

• 24 mm ou plus / Pas de limite

Les flashs intégrés des D100 et D70 conviennent pour une focale de 20mm et plus. Le vignettage se produit à une focale de 18mm.

Soin de l’objectif

Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU !.

Nettoyer la surface de l’objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces, utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l’alcool éthylique (éthanol). Essuyer en mouvement circulaire partant du centre.

Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l’objectif, prendre feu ou nuire à la santé.

Pour protéger la lentille de l’objectif un filtre NC est disponible. Un paresoleil 1 assure également une bonne protection contre les chocs.

Lorsque vous rangez l’objectif dans son sac souple, fixez les deux capuchons avant et arrière de l’objectif. L’objectif peut aussi être rangé lorsque le paresoleil 1 est fixé en position inversée.

Ne tenez pas le paresoleil lorsque l’objectif est fixé sur l’appareil.

En cas d’inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.).

Eviter les projections d’eau ainsi que l’immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages irréparables.

Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l’objectif à de fortes chaleurs.

Accessoires fournis

Bouchon avant d’objectif diamètre 67 mm LC-67 • Bouchon arrière LF-1 • Parasoleil HB-32

Sac souple pour objectif CL-0915

Accessoires en option

• Filtres à visser 67mm

Accessoires incompatibles

Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague d’auto-rallonge PK, les bagues K et les accessoires de mise au point soufflet. • Bague de fixation SX-1

L’emploi d’autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel d’utilisation de l’accessoire pour les détails.

Caractéristiques

Type d’objectif:

Zoom-Nikkor DX AF-S de type G avec processeur et monture baïonnette Nikon (Spécialement

Focale:

conçus pour être utilisés sur des reflex numériques Nikon – format DX Nikon)

18 – 135 mm

Ouverture maximale:

f/3,5 – 5,6

Construction optique:

15 éléments en 13 groupes (1 lentille ED et 2 lentille asphérique)

Champ angulaire:

76° – 12°

Focales:

18, 24, 35, 50, 70, 105, 135 mm

Informations sur la distance:

A l’appareil

Zooming:

Manuel avec bague de zoom séparée

Mise au point:

Système Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur à ondes silencieux interne);

Distance de mise au

manuel par bague de mise au point séparée

 

point minimale:

0,45 m à tous les réglages zoom

Nb. de lamelles du

 

diaphragme

7 (circulaires)

Diaphragme:

Entièrement automatique

Plage des ouvertures:

f/3,5 à f/22 (à 18 mm), f/5,6 à f/38 (à 135 mm)

Mesure de l’exposition:

Par la méthode à pleine ouverture

Taille des accessoires:

67 mm (P = 0,75 mm)

Dimensions:

Env. dia. 73,5 mm x rallonge 86,5 mm de la bride de montage d’objectif de l’appareil

Poids:

Env. 385 g

Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.

Remarques sur l’emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor.

E

Oseba, ki stoji pred oddaljenim ozadjem

F

Polje, prekrito z rožami

 

A person standing in front of a distant

 

A field covered with flowers

 

background

 

Eine blumenübersäte Wiese

 

Eine Person vor einem weit entfernten

 

Un champ couvert de fleurs

 

Hintergrund

 

 

Une personne debout sur un fond éloigné

1.Kadar je glavni motiv v okvirjih za izostritev relativno majhen.

Kot kaže sl. E: kadar je v okvirje za izostritev zajeta oseba, ki stoji pred oddaljenim ozadjem, se lahko namesto glavnega motiva izostri ozadje.

2. Kadar je glavni motiv majhen in vzorčast.

Kot kaže sl. F: kadar je motiv zelo vzorčast ali ima majhen kontrast, kot je polje z rožami, bo samodejno ostrenje težko delovalo.

V takih primerih:

(1)Izostrite predmet, ki je enako oddaljen od fotoaparata, nato uporabite funkcijo zaklepanja izostritve, fotoaparat usmerite nazaj na prejšnji prizor in ga fotografirajte.

(2)Lahko pa izbirnik načina izostritve na fotoaparatu nastavite na M (ročno) in ročno izostrite motiv.

Glejte še poglavje »Ustvarjanje kakovostnih fotografij s samodejnim ostrenjem« v navodilih za uporabo fotoaparata.

1.When the main subject in the focus brackets is relatively small.

As shown in Fig. E, when a person standing in front of a distant background is placed within the focus brackets, the background may be in focus, while the subject is out of focus.

2.When the main subject is a small, patterned subject or scene.

As shown in Fig. F, when the subject is highly patterned or of low contrast, such as a field covered with flowers, autofocus may be difficult to obtain.

In such situations:

(1)Focus on a different subject located at the same distance from the camera, then use the focus lock, recompose, and shoot.

(2)Or set the camera’s focus mode selector to M (manual) and focus manually on the subject.

• Also, refer to “Getting Good Results with Autofocus” in your camera’s instruction manual.

Wie Abb. E zeigt, ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer Person vor einem weit entfernten

Hintergrund in den Fokusklammen wird unter Umständen der Hintergrund scharf eingestellt, das

eigentliche Motiv dagegen aber nicht.

2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als Hauptmotiv

Wie aus Abb. F ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägter Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B.

eine blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per Autofokus schwierig.

In solchen Fällen:

(1)Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so die Aufnahme.

(2)Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der Kamera auf M (manuell) und nehmen die Scharfeinstellung des Motivs manuell vor.

• Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung der Kamera im Abschnitt “Gute Ergebnisse mit dem Autofokus”.

1.Quand le sujet principal dans les repères de mise au point est relativement petit.

Comme indiqué sur la Fig. E, quand une personne debout sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou.

2.Quand le sujet principal est une scène ou un sujet petits, à motifs.

Comme indiqué sur la Fig. F, quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste par exemple un champ couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être difficile à obtenir.

Dans de telles situations:

(1)Mettez au point sur un autre sujet équidistant de l’appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au point, recomposez et déclenchez.

(2)Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de l’appareil sur M (manuel) et mettez au point manuellement sur le sujet.

Consultez également “Pour obtenir de bons résultats avec l’autofocus” dans le mode d’emploi de votre appareil.

Page 1
Image 1
Nikon 85mm f/1.4G specifications English, Deutsch, Français, Specifikacije, Specifications, Technische Daten, Slovenščina