LFD DISPLEJS

Lietošanas rokasgrāmata

UD46C-B

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

BN46-00331A-01