Прахосмукачка

ръководство за потребителя

Преди работа с уреда моля прочетете внимателно инструкциите.

Bulgarian

Да се използва само на закрито.

 

imagine the possibilities

Благодарим ви, че закупихте продукт на

Samsung.