Monitor: Option One 2.2

2.1 Monitor: Option Two 2.3 Monitor: Option Three

Set Up Your Computer First
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™computer, read and follow
thesafety instructions in your
ProductInformation Guide
.
FORSIGTIG:
Før du opsætter og bruger din Dell™-
computer, skal du læse og følge
sikkerhedsanvisningerne i din
Produktoplysningsvejledning.
VAROITUS:
Ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja
käyttämistä on syytä tutustua
Tuotetieto-
oppaan
turvallisuusohjeisiin.
ADVARSEL!
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene
i
produktinformasjonsveiledningen
førdu konfigurerer og bruker Dell™-
datamaskinendin.
VARNING!
Innan du ställer in och börjar använda
Dell™-datorn bör du läsa och följa
säkerhetsinstruktionerna i
produkt-
informationshandboken
.

Opsæt computeren først | Tietokoneen käyttöönotto |Konfigurer datamaskinen først | Anslut datorn först

Skærm: Indstilling 3
Näyttö: Vaihtoehto 3
Skjerm: Alternativ tre
Bildskärm: Alternativ tre
Skærm: Indstilling 1
Näyttö: Vaihtoehto 1
Skjerm: Alternativ én
Bildskärm: Alternativ ett
Skærm: Indstilling 2
Näyttö: Vaihtoehto 2
Skjerm: Alternativ to
Bildskärm: Alternativ två
3Keyboard and Mouse
Tastatur og mus
Näppäimistö ja hiiri
Tastatur og mus
Tangentbord och mus
1Clear self-adhesive rubber pads (optional)
Klare, selvklæbende gummipuder (valgfrie)
Itsekiinnittyvät kumialustat (lisävaruste)
Ta av de pålimte gummiputene (valgfritt)
Genomskinliga självhäftande gummifötter (valfritt)
7Power
Strøm
Virta
Strøm
Strömförsörjning
4Network (cable not included)
Netværk (kabel ikke inkluderet)
Verkko (kaapeli ei sisälly pakkaukseen)
Nettverk (kabel er ikke inkludert)
Nätverk (kabel ingår inte)
5Modem (telephone cable not included)
Modem (telefonkabel ikke inkluderet)
Modeemi (puhelinkaapeli ei sisälly pakkaukseen)
Modem (telefonledning er ikke inkludert)
Modem (telefonkabel ingår inte)
6Power Cables
Netkabler
Virtajohdot
Strømledninger
Nätsladdar
Additional Connectors
1. CD or DVD drive
2. floppy drive (optional) or
Media Card Reader (optional)
3. speaker connectors
4. headphone connector
5. USB 2.0 connectors
6. 1394 connector
Ekstra stik
1. Cd- eller dvd-drev
2. Diskettedrev (valgfrit) eller
mediekortlæser (valgfri)
3. Stik til højttalere
4. Stik til hovedtelefon
5. USB 2.0-stik
6. 1394-stik
Muut liittimet
1. CD- tai DVD-asema
2. levykeasema (valinnainen)
taikortinlukija (valinnainen)
3. kaiuttimien liittimet
4. kuulokeliitin
5. USB 2.0 -liittimet
6. 1394-liitin
Flere kontakter
1. CD- eller DVD-stasjon
2. diskettstasjon (tilleggsutstyr) eller
mediakortleser (tilleggsutstyr)
3. høyttalerkontakter
4. hodetelefonkontakt
5. USB 2.0-kontakter
6. 1394-kontakt
Ytterligare kontakter
1. CD- eller DVD-enhet
2. diskettenhet (valfritt) eller
mediekortläsare (valfritt)
3. högtalarkontakter
4. kontakt för hörlurar
5. USB 2.0-kontakter
6. 1394-kontakt
0GF017A01
6
4
5
2
3
1
GF017em1.qxd 07/06/2006 18:29 Page 1