Philips 200XW7 user manual Annan samhörande information, Information för användare i USA

Models: 200XW7

1 109
Download 109 pages 53.97 Kb
Page 28
Image 28
• Säkerhet och felsökning

Annan samhörande information

• Säkerhet och felsökning

FAQs

Felsökning

Lagar och bestämmelser

Information för användare i

USA

Information för användare utanför USA

Annan samhörande information

Information för användare i USA

För enheter inställda på 115 V:

Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel, max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med parallella stift, med märkdata 15 A, 125 V.

För enheter inställda på 230 V:

Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel, max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med två stift, med märkdata 15 A, 250 V.

Information för användare utanför USA

För enheter inställda på 230 V:

Använd en nätkabel bestående av minimum 18 AWG-kabel och en jordad stickpropp med märkdata 15 A, 250 V. Kabeln ska vara godkänd i det land där utrustningen ska användas och/eller vara märkt med HAR.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D/EDFU/LCD/200XW7/manual/SWEDISH/200XW7/SAFETY/saf_other.htm2006-12-12 ¤U¤È 01:43:34

Page 28
Image 28
Philips 200XW7 user manual Annan samhörande information, Information för användare i USA, För enheter inställda på