1
2
3
4
SA3314 SA3315
SA3324 SA3325
SA3344 SA3345
SA3384 SA3385
Philips GoGear audio-videospelare

Snabbstartsin-

struktioner

Installation
Anslut
Överföring
Spela
sa33xx_QSG_07swe.qxd 2007-08-02 3:02 PM Page i