การเปิดเล่น/ การลบภาพ
การเปิดเล่นภาพการลบภาพ
- ภาพสุดท้ายที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำจะปรากฏขึ้น- ใช้เพื่อลบภาพที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ด
กดปุ่มเล่น( Î).

1. เลือกภาพที่คุณต้องการลบโดยกดปุ่มซ้าย/ขวา จากนั้นกดปุ่มลบ( Õ)

 

เลือกภาพที่ต้องการเปิดเล่นโดยกดปุ่มซ้าย/ขวา

ลบ? ไม่

ใช่

T เลือกภาพ

OK ยืนยัน

[ภาพเดียว]

ลบ? ไม่

ใช่

OK ยืนยัน

[ภาพย่อ]

Äโหมดแมนเนอร์ กดปุ่มเล่นนานกว่า:3 วินาทีจะเปลี่ยนเป็นตั้งปิดเสียงเตือนและ เสียงเปิดเครื่องแม้ว่าจะทำการตั้งค่านี้เป็นเปิดใช้อยู่ก็ตาม

2. เพิ่มภาพที่จะลบได้โดยกดปุ่มT-ปุ่มซ้าย/ ขวา : เลือกภาพ
- ปุ่มT: ตรวจสอบเพื่อทำการลบ

 

 

- ปุ่มOK

: ยืนยันการเลือก

Prev

Next

 

 

 

 

 

 

T เลือกภาพ

OK ลบ

3.เลือกค่าจากเมนูย่อยโดยกดปุ่มขึ้น/ลง จากนั้นกดปุ่มOK-ในกรณีที่เลือก[ไม่] ยกเลิก: "ลบภาพ"-ในกรณีที่เลือก[ใช่] ลบภาพที่เลือก:
TH-9