SyncMaster 400UXN-3, 400UX-3, 460UXN-3, 460UX-3

LCD displejs

Lietošanas rokasgrāmata

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrā- dājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.