S Health

.ةشاشلا ىلع رهظت يتلا ةديدعلا تازيملا مدختساو بردتلا أدبا2 2

. ىلع ًلاوطم طغضا ،ةشاشلا لفق ءاغللإ .طقف بيردتلا تامولعم ضرعو ةشاشلا لفقل ىلع طغضا

.ﺏﻳﺭﺩﺗﻟﺍ ﻊﻗﻭﻣﻟ ﺓﺭﻭﺻ ﻁﻘﺗﻟﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻬﻳﻓ ﺏﺭﺩﺗﺗ ﻲﺗﻟﺍ ﻥﻛﺎﻣﻸﻟ ﺔﻁﻳﺭﺧ ﺽﺭﻋﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺏﻳﺭﺩﺗﻟﺍ ﻉﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻡﻗﻭ ﺕﺎﻘﺣﻠﻣﻟﺍ ﺯﺎﻬﺟ ﺕﻼﻳﺻﻭﺗ ﺽﺭﻋﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺏﻳﺭﺩﺗﻟﺍ ءﺎﻧﺛﺃ ﺎﻬﺿﺭﻋ ﻡﺗﻳ ﻲﺗﻟﺍ ﺕﺎﻣﻭﻠﻌﻣﻟﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻬﺗﺭﺍﺩﺈﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻁﻐﺿﺍ .ﺩﻳﺯﻣﻟﺍﻭ ،ﻥﻣﺯﻟﺍﻭ ،ﺔﻋﺭﺳﻟﺍ ﻝﺛﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﺻﺎﻧﻌﻟﺍ ﻥﻣ ﺩﻳﺯﻣ ﺽﺭﻌﻟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻲﺗﻭﺻﻟﺍ ﻝﻳﻟﺩﻟﺍ ﻁﻳﺷﻧﺗ ءﺎﻐﻟﺇ ﻭﺃ ﻁﻳﺷﻧﺗﺑ ﻡﻗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻰﻘﻳﺳﻭﻣﻟﺍ ﻝﻳﻐﺷﺗ ﻲﻓ ﻡﻛﺣﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.فاقيإ تقؤم فاقيإ ىلع طغضا ،بيردتلا ءاهنلإ3 3

.ةشاشلا ىلع اهضرع متي اهطقتلا يتلا روصلاو ،ةفاسملاو ،بيردتلا تامولعم

.ظفح ىلع طغضاو ةيفاضلإا تامولعملا لخدأ4 4

.نيرمتلا تامولعم زاهجلا ظفحي

114