LED نويزفلت

مدختسملا ليلد

SUPPORT

.Samsung نم جتنملا اذه كئارشل اركشً بيو عقوم ىلع جتنملا ليجست ءاجرب ،ةلماكتم ةمدخ ىلع لوصحللو

www.samsung.com/register

___________ يلسلستلا مقرلا ______________ زارطلا

￿

اتصل بﺵركة SAMSUNG WORLDWIDE في حالة وجود أي أسﺉلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع ويب

مركز ﺥدمة العملاء

البلد

www.samsung.com

800-SAMSUNG )726-7864(

U.A.E

www.samsung.com

800-SAMSUNG)726-7864(

OMAN

www.samsung.com

183-2255

KUWAIT

www.samsung.com

8000-4726

BAHRAIN

www.samsung.com

08000-726786

EGYPT

www.samsung.com

800-22273

JORDAN

www.samsung.com

021-8255

IRAN

www.samservice.com

 

 

www.samsung.com

080 100 2255

MOROCCO

www.samsung.com

9200-21230

SAUDI ARABIA

BN68-04035C-04

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.