Elta PC100 Agréé, elta GmbH, Carl-Zeiss-Str.8, 63322 Rödermark, Garantie Et Service Apres-Vente

Models: PC100

1 22
Download 22 pages 19.14 Kb
Page 6
Image 6
 GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

F

AgrééManual background INDICATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large contribution à la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.

Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Manual backgroundManual background GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

Nos appareils ont fait l’objet d’un contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter l’usine. S’il arrivait, malgré tout le soin apporté à la production et au transport, que l’appareil soit endommagé, nous vous prions de bien vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous accordons les garanties suivantes :

Nous garantissons l’appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une période de 2 ans, à compter de la date d’achat. Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer.

La garantie ne s’appliquera pas en cas d’utilisation incorrecte de l’appareil ou de défauts résultant d’une intervention ou réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les pièces originales.

 

elta GmbH

 

Carl-Zeiss-Str. 8

Agréé

63322 Rödermark

PC 100/0710

9

H

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PC 100 PATTOGATOTT KUKORICA-KESZITO

Tisztelt vásárlónk!

Mielőtt a hálózathoz kötné a készüléket, a nem rendeltetésszerű használatból származó károk elkerülése érdekében kérjük figyelmesen olvassa végig a Használati Útmutatót. Kérjük fordítson különösen nagy figyelemet a biztonsági tájékoztatóra.Ha harmadik félnek adja át a készüléket, a Használati Útmutatót is adja át.

ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK

1.

Váltakozó áramú hálózati csatlakozózsinór és csatlakozó

 

2.

Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb 0/1

4

3.

Izzítócsésze

 

4.

Mérőedény/vajtartó

3

5.

Átlátszó fedél

 

 

5

 

2

1

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék helytelen használat vagy nem megfelelő működtetés esetén tönkre mehet, és sérülést is okozhat használójának.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A helytelen használat vagy nem megfelelő bánásmód esetén okozott megrongálódásért semmilyen felelőséget nem vállalunk.

Mielőtt beköti a készüléket az áramforrásba, ellenőrizze, hogy az abban lévő áram erőssége megegyezik a feltüntetett értékkel.

Ne tegye a készüléket vagy a csatlakozódugaszt vízbe vagy más folyadékba. Amennyiben azonban a készülék véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a készüléket az áramból, és ellenőriztesse egy szakképzett személlyel, mielőtt ismét használja. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása halálos áramütést okozhat!

Soha se kísérelje meg saját maga kinyitni a dobozt.

Tilos bármilyen tárgyat a burkolaton belülre helyezni.

Tilos a készüléket vizes kézzel, nedves padlón használni. Tilos a készülék használata akkor is, ha maga a készülék nedves.

Tilos a csatlakozódugót vizes vagy nedves kézzel megérinteni.

Rendszeresen ellenőrizze a drótot és a dugót, nehogy sérülés legyen rajtuk. Amennyiben a drót vaft a dugó megsérült, a veszély elkerülése érdekében a sérült elemet a gyártónak vagy egy szakképzett személynek ki kell cserélnie.

Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy más módon megrongálódott, s akkor sem, ha a kábel vagy csatlakozódugó rongálódott meg. Ilyen esetekben forduljon szerelőhöz, hogy egy szakember leellenőrizze, esetleg megjavítsa a rongálódást.

Tilos a készülék javítását házilag megkísérelni, ugyanis fennáll az áramütés veszélye.

Vigyázzon, hogy a kábel ne lógjon bármilyen éles tárgy felett, s tartsa távol forró tárgyaktól és csupasz fémektől is. A csatlakozódugót úgy húzza ki a konnektorból, hogy közben csak a dugót fogja.

A nagyobb biztonság érdekében mód van egy legfeljebb 30mA megszakítási határáramú megszakítónak az elektromos háztartási berendezésre való felszerelésére. Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.

Vigyázzon, hogy a készülék vezetékei úgy legyenek elhelyezve, hogy nehogy valaki megbotoljon bennük, vagy hirtelen kirántsa őket a készülék használata közben.

Ha hosszabbítókábelt használ, annak meg kell felelnie a készülék áramfogyasztásának, különben túlmelegedhet a hosszabbító és/vagy a csatlakozó dugó.

Tartsa a készüléket szilárd, lapos és hőhatástól mentes helyen (pl. ne legyen tűzhely mellett), ahol nincs a közelében csupasz fém, és a gyermekek sem férhetnek hozzá.

Ez a készülék nem alkalmas sem kereskedelmi használatra, sem a szabadban való használatra.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat alatt.

A gyermekek nem tudják felmérni az elektromos készülékek helytelen használatának veszélyeit. Ezért soha ne hagyja, hogy egy gyermek felügyelet nélkül használja a háztartási gépeket.

Mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha éppen nem használja vagy éppen tisztítja a készüléket.

Veszély! Névleges feszültség egészen addig jelen van a készülékben, ameddig az az áramba be van dugva.

A készüléket a konnektorból való kihúzás előtt mindig kapcsolja ki.

A készüléket a saját kábelénél fogva nem szabad hordozni.

Ezt a berendezést nem olyan személyek (köztük gyermekek) által való használatra szánták, akik csökkent fizikai,

10

Page 6
Image 6
Elta PC100 instruction manual Agréé, elta GmbH, Carl-Zeiss-Str.8, 63322 Rödermark, Garantie Et Service Apres-Vente