Exido 245-078 manual Kuiviinkiehumissuoja, Säilytys, Kalkin Poistaminen, symbolilla, Maahantuoja

Models: 245-078

1 22
Download 22 pages 12.2 Kb
Page 11
Image 11
Kuiviinkiehumissuoja

Vesi kiehuu muutamassa minuutissa veden määrästä riippuen. Voit keskeyttää veden lämmittämisen milloin tahansa kääntämällä virtakytkimen O-asentoon. Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen termostaatti sammuttaa keittimen automaattisesti. Virran merkkivalo sammuu, kun laite on pysähtynyt ja virtakytkin kääntyy automaattisesti 0-asentoon.

Kuiviinkiehumissuoja

Jos kytket laitteen virran päälle, kun laitteessa ei ole vettä tai veden taso on MIN-merkinnän alla, kuiviinkiehumissuoja kytkee virran automaattisesti pois päältä. Keitin voidaan kytkeä päälle normaalisti heti, kun siihen on lisätty riittävä määrä vettä.

Säilytys

Jos keitintä säilytetään pidempi aika ilman käyttöä, johto voidaan kiertää alustan sisään. Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan.

VEDENKEITTIMEN PUHDISTAMINEN Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.

Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Pyyhi lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.

Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja.

Huolehdi, että alustan liittimeen tai vedenkeittimen pohjassa olevaan aukkoon ei pääse vettä.

KALKIN POISTAMINEN

Tavallisesta vesijohtovedestä voi jäädä kalkkikerrostumia laitteen sisäpintoihin. Kalkkikerros voidaan irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.

1.Sekoita 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan kylmää vettä tai noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia ohjeita.

2.Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä keitin.

3.Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois keittimestä.

4.Poista kalkin ja etikkahapon jäämät kaatamalla keittimeen uudelleen kylmää vettä (MAX-merkintään saakka) ja käynnistämällä keitin.

5.Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.

6.Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.

7.Suodattimen voi irrottaa varovasti nokan (1) lukituksista.

8.Liota suodatinta kalkinpoistoaineessa muutama tunti. Huuhtele suodatin huolellisesti kalkinpoiston jälkeen.

9.Aseta suodatin varovasti takaisin paikalleen nokan lukituksiin.

Laite on nyt käyttövalmis.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla

symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,

jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.

Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group

www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

11

Page 11
Image 11
Exido 245-078 Kuiviinkiehumissuoja, Säilytys, Kalkin Poistaminen, Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla, symbolilla