Exido 245-078 manual Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków

Models: 245-078

1 22
Download 22 pages 12.2 Kb
Page 20
Image 20
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,

jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;

jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,

jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA IManual backgroundManual background ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.

Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

20

Page 20
Image 20
Exido 245-078 manual Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków