Philips 170C7 user manual Sp. Vil LCD-skærmenkunne modstå ridser?, Hyppigt stillede spørgsmål FAQs

Models: 170C7

1 98
Download 98 pages 60.67 Kb
Page 6
Image 6
Sp.: Vil LCD-skærmen kunne modstå ridser?

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQs)

elektronstrålen stryger fra top til bund på skærmen bestemmer, om skærmen flimrer, benytter en matrixskærm et aktivt element (TFT) til at styre hver enkelt pixel, og opdateringshastigheden er derfor ikke så relevant for LCD-teknologien.

Sp.: Vil LCD-skærmen kunne modstå ridser?

Sv.: Der er lagt en beskyttende coating på LCD-skærmens overflade, der er holdbar til en vis grad (svarende ca. til hårdhedsgraden af en 2H blyant). Generelt frarådes det at udsætte panelets overflade for hårde stød eller ridser.

Sp.: Hvordan skal jeg rengøre LCD-overfladen?

Sv.: Anvend en ren, blød klud til normal rengøring. Til en mere omfattende rengøring anvendes isopropylalkohol. Benyt ikke andre opløsningsmidler som for eksempel etylakohol, ethanol, acetone, heksan, osv.

Sp.: Kan jeg skifte farveindstilling på min skærm ?

Sv.: Ja, du kan skifte dine farveindstillinger gennem OSD kontrolen, som følgende procedure beskriver,

1.Tryk på "OK" for at vise OSD (On Screen Display) menu

2.Tryk på "Pil-ned"for at vælge option "Farve" tryk derefter på "OK" for at komme ind i farveindstillinger, der er fem indstillinger som vist nedenfor.

a.6500K; denne indstiling giver din skærm en rød-hvid farvetone .

b.9300K; denne indstiling giver din skærm en blå-hvid farvetone .

c.Original; Denne indstilling indlæser stadardindstillingerne for

skærmen, når det drejer sig om farvetone . (Bemærk: andre skærmfabrikanter kan bruge en anden farvetemperatur *)

d. sRGB; Dette er en standardindstiling for at sikre korrekt udveksling af farver imellem forskelige enheder (fx. digitale kameraer, skærme, printere, scannere etc.)

e. Brugerdefineret; Brugeren kan vælge hans/hendes foretrukne farveindstiling ved at justere rød, grøn og blå farve.

*Et mål for den farve som et lysende objekt udstråler, når det bliver opvarmet. Dette mål bliver udtrykt efter en absolut skala , (grader Kelvin). Lavere Kevin temperaturer såsom 2004K er røde; højere temperaturer såsom 9300K er blå. Neutral temperaturer er hvid, ved 6504K.

file:///D/EDFU/LCD/170C7/manual/danish/170c7/SAFETY/saf_faq.htm (3 of 9)2006-07-28 11:07:01 AM

Page 6
Image 6
Philips 170C7 user manual Sp. Vil LCD-skærmenkunne modstå ridser?, Sp. Hvordan skal jeg rengøre LCD-overfladen?