SHC8545

Instructions for use
English 4
Mode d'emploi
Français 12
Instrucciones de manejo
Español 20
Bedienungsanleitung
Deutsch 28
Gebruiksaanwijzing
Nederlands 36
Instruzioni per l'uso
Italiano 44
Manual de utilização
Português 52
Bruksanvisning
Svenska 60
Käyttöohje
Suomi 68
Od 
 76
Kullanım talimatları
Türkçe 84
Instrukcja obsługi
Polski 92
Návod k použití
Česky 100
Használati utasítás
Magyar 108
Инструкции по использованию
Русскйи 116
Kasutusjuhend
Eesti keel 124
Lietošanas pamācība
Latviešu valoda 132
Naudojimo instrukcija
Lietuviškai 140
SHC8545 16-12-2005 12:33 Pagina 1