Серия SC41**

Прахосмукачка

ръководство за потребителя

Преди да започнете работа с това устройство, прочетете внимателно тези указания.

Български

За използване само на закрито.

 

imagine the possibilities

Благодарим ви, че си купихте продукт на Samsung.