3STOFBUS LEEGMAKEN

12

Maak de stofemmer leeg wanneer deze tot het “Vol” merk met stof is gevuld of wanneer de zuigkracht tijdens het stofzuigen merkbaar afneemt.

Neem het stofreservoir uit de stofzuiger door op de betreffende knop te drukken.

3

Verwijder het deksel van het stofreservoir.

4

5

6

Werp

Plaats het deksel van

.

het stofreservoir terug.

-Stofbus in kunststof zak leegmaken (aanbevolen voor astma/allergiepatiënten)

Druk vóór gebruik het stofreservoir in het huis van de stofzuiger tot u een klikgeluid hoort.

LET OP

U kunt de stofbus reinigen met koud water.

NL-5