BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1.Lees alle aanwijzingen met aandacht. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie dezelfde is als de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger is aangegeven.

2.WAARSCHUWING : Gebruik de stofzuiger niet als het tapijt of de vloer nat is.

Zuig met de stofzuiger geen water op.

3.Elektrische huishoudelijke apparaten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door of in de buurt van kinderen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de stofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt. Schakel de stofzuiger altijd uit als u hem niet gebruikt. De stofzuiger mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn aangegeven.

4.Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofreservoir. Maak het stofreservoir leeg voordat het helemaal vol is om een optimale werking van de stofzuiger te behouden.

5.Schuif de aan/uitschakelaar naar de stopstand of minstand voordat u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt.

6.Zuig met de stofzuiger nooit lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op. Houd de stofzuiger bij kachels en andere warmtebronnen vandaan. Door warmte kunnen de kunststof onderdelen van de stofzuiger vervormen en verkleuren.

7.Zuig geen harde of scherpe deeltjes met de stofzuiger op omdat deze het inwendige van de stofzuiger kunnen beschadigen. Trap niet op de buizen of de slang. Plaats geen zware voorwerpen op de slang.

Blokkeer de aanzuigopening en de uitblaasopening niet.

8.Schakel de stofzuiger uit op het huis van de machine voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het stofreservoir verwisselt. Pak de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u beschadiging.

9.Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het apparaat gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

10.Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of aan onderhoud onderwerpt.

11.U kunt beter geen verlengsnoer gebruiken.

12.Als uw stofzuiger niet goed werkt, schakel de stroomvoorziening dan uit en neem contact op met de leverancier of een erkend servicecentrum.

13.Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan veiligheidshalve vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e) servicecentrum of monteur.

14.Pak de stofzuiger niet bij de slang vast om hem te dragen, Vervoer de stofzuiger met de handgreep.

NL-1