de stofzuiger bedienen

NETSNOER

 

• Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te

LET OP

pakken en niet het snoer.

AAN/UIT-SCHAKELAAR

08_ de stofzuiger bedienen