hulpmiddelen en fi lter onderhouden

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Zuigbuis

• Pas de lengte van de telescopische stofzuigerbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

• Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescopische buis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelij ker stof en vuil uit de buis verwij deren.

Accessoire

• Als u de kierenborstel wilt gebruiken, drukt u het

accessoire andersom op het uiteinde van de handgreep van de slang.

• Trek de knop uit om het stofborsteltje te gebruiken.

• Als u het meubelborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

12_ hulpmiddelen en filter onderhouden