Dit product bij afdanken op de juiste manier als afval aanbieden

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt in- gezameld). Dit merkteken op het product of het

bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval mag worden aangeboden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te horen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Samsung Techwin denkt tijdens alle fabricagefasen aan het milieu om dit te beschermen, en onderneemt een aantal stappen om klanten te voorzien van milieu- vriendelijkere producten. Het Eco merk staat voor de toewijding van Samsung Techwin om milieuvriendeli- jke producten te maken, en geeft aan dat het product voldoet aan de EU RoHS Richtlijn.

[14]