Afspelen / verwijderen van opnamen

De opnamen afspelen-De laatste opname die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven.Druk op de knop Afspeelmodus ( Î).
Opnamen verwijderen-Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1.Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER ( Õ) te drukken.

Kies een opname die u wilt afspelen door op de knop Links /Rechts te drukken

VERWIJDEREN?

NEE

JA

T SELECTEER OK BEVESTIG

VERWIJDEREN?

NEE

JA

OK BEVESTIG

ÄSoortmodus : Als u langer dan 3 seconden op de af- speelknop drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op OFF (UIT), ook als u deze instellingen hebt ingesteld op ON (AAN).

[Enkelvoudige opname]

[Miniatuuropname]

2. Druk op de T knop om opnamen toe te voegen die u wilt verwijderen.

-Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen

- T knop : Controleert op verwijderen

 

 

Prev

Next

- Knop OK : de geselecteerde opna-

 

 

 

 

 

 

 

 

T

SELECTEER

OK VERWIJDER

men worden gewist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kies de waarden in het submenu door op de knop Om- hoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.

-Als [NEE] wordt gekozen : “Afbeelding verwijderen” wordt geannuleerd.

-Als [JA] wordt gekozen : de geselecteerde opnamenworden gewist.

NEDERLANDS

[9]