Inhoudsopgave

Uw camera leren kennen

1

Overzicht van functies / Bestanddelen van de camera

4

Levensduur van batterij & Aantal opnamen (opnametijd)

5

LCD schermindicator

6

Functiekiezer

7

Een foto nemen

8

Afspelen / verwijderen van opnamen

9

Afbeeldingen downloaden

10

Specifi caties

11

Uw camera leren kennen

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedepon- eerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de software CD is bijgesloten.

Er zijn PDF-documenten van de gebruiksaanwijzing bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Zoek de PDF bestanden met de Windows Verkenner.

Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren.

NEDERLANDS

[1]