Een foto nemen

Hoe maakt u een foto

1.Zet de camera aan en kies een cameramodus door de func-

tiekiezer rond te draaien.2. Houd de camera vast zoals afgebeeld3. Bevestig de opname
4. Maak een foto
Druk tot halverwege inVolledig indrukken
De status van hetDe opname wordt

scherpstellen en de fl itser

gemaakt
worden gecontroleerd.

 

Hoe neemt u een fi lmclip op

 

Draai de functiekiezer rond en kies ( ´).

 

1. Bevestig de te nemen opname

 

2. Start de opname

Druk de sluiterknop in; de opname begint. Druk de sluiterknop nogmaals in om de opname te beëindigen.

[8]