Descripción

Panel frontal

6

1

5V

500mA

AUX IN PHONES

2

3

4

5

1.PANTALLA DE VENTANA

2.COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO

3.USB

4.AUX IN

5.CONECTOR DE TOMA DE AUDÍFONOS

6.BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN

Panel delantero

1. Botón de encendido

2. Botón USB REC

3. Cambio de función

4. Botón de sintonización descendente/salto ascendente

5. Modo sin tonización o botón parar

6. Botón Reproducir / Pausa

7. Botón de sintonización descendente/salto ascendente

8. Abrir/cerrar cdcambiar disco CD

USB REC

1 2 3 4 5 6 7 8

Introducción 01

Español 9