S
ETUP
G
UIDE
21
English

For Networking Printing

You can attach your CLP-500 or CLP-500N printer to a network
using an Ethernet cable (UTP cable with RJ.45 connector).
CLP-500N has a built-in network interface card. If you are a
CLP-500 user, you need to install an optional network interface
card.
If you want to use the printer in both a wired and a wireless
network environments, you need to install an optional wired/
wireless network interface card. For details about installing the
card, see the User’s Guide of your printer in the CD-ROM.
Using an Ethernet cable
1
Make sure that both the printer and the computer are
turned off.
2
Plug one end of the Ethernet cable into the Ethernet
network port on the Printer.
3
Plug the other end of the cable into a network LAN
connection.
For details about installing the network card, see the User’s
Guide of your printer in the CD-ROM.
To the network
LAN connection
S
ETUP
G
UIDE
20

Using a USB Cable

NOTE
: Connecting the printer to the USB port of the computer
requires a certified USB cable. You will need to buy a USB 2.0
compliant cable that is within 3m in length.
1
Make sure that both the printer and the computer are
turned off.
2
Plug the USB printer cable into the connector on the back of
the printer.
3
Connect the other end of the cable to the USB port on your
computer.
See the User’s Guide of your computer, if you need help.
NOTE
:
To print using the USB interface, you must run Windows
98/Me/2000/XP, or Macintosh with OS 8.6 and the G3 processor or
higher.
To the USB port on
your computer

20 21

USB kaabli kasutamine
MÄRKUS:Printeri ühendamiseks USB liideste abil peab Teil olema
sertifitseeritud USB kaabel. Te peate ostma USB 2.0 parameetritele
vastava kaabli, mille pikkuseks on vähemalt 3 m.
Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.
Ühendage USB kaabel printeri taga oleva USB pesaga.
Ühendage kaabli teine ots oma arvuti USB pesaga.
Kui vajate abi, lugege oma arvuti kasutusjuhendit.
Arvuti USB pesasse
MÄRKUS:USB kaabli kasutamiseks peab Teie arvuti töötama Windows
98/Me/2000/XP keskkonnas või Macintoshi keskkonnas OS 8,6, mis
kasutab G3 protsessorit või sellest veel võimsamat protsessorit.
Võrgu kaudu trükkimine
Te võite ühendada CLP-500 või CLP-500N printeri võrguga Etherneti
kaabli (UTP kaabel RJ.45 pistikutega) abil.
CLP-500N-l on sisseehitatud võrgukaart. Kui te kasutate CLP-500,
peate te paigaldama valikulise võrgukaardi.
Kui te tahate kasutada printeri nii juhtmetega kui ka juhtmeteta
võrgus, peate te installima juhtmeteta võrgukaardi. Võrgukaardi
installimise üksikasju vaadake kasutusjuhendist teie printeri
CD-ROM-il.
Etherneti kaabli kasutamine
Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.
Ühendage Etherneti kaabel printeri taga oleva Etherneti
pesaga.
Ühendage kaabli teine ots oma arvuti LAN-i pesaga.
Võrgukaardi installimise üksikasju vaadake kasutusjuhendist teie
printeri CD-ROM-il.
Võrgu LAN-i ühendus