S
ETUP
G
UIDE
11
English
12
Hold the handle on the transfer belt and align it with the
slots in your printer.
NOTE
: Keep the transfer belt level, do not turn the transfer belt
over otherwise looses toner may be spilled.
13
Slide the transfer belt down into the printer. Press it firmly
to make sure that it latches into place.
S
ETUP
G
UIDE
10
8
Take the transfer belt out of the package.
9
Remove the paper covering the transfer belt by removing
the tape.
CAUTION
:
Don’t use sharp objects, such as a knife or scissors, to
open the transfer belt package. You could damage the surface of
the transfer belt.
10
Pinch the transfer belt tention levers on both sides of the
transfer belt. Then, pull them out, as shown below.
11
Locate the transfer belt slots inside the printer, one on each
side.
10 11
Võtke siirdevöö pakendist välja.
Eemaldage siirdevöö paberkate, tõmmates teibi.
HOIATUS:Ärge kasutage siirdevöö pakendi avamiseks teravaid
esemeid, näiteks nuga ja kääre, sest nad võivad kahjustada siirde-
vöö pinna.
Lükake lahti siirdevöö klemmid mõlemal siirdevöö poolel.
Seejärel tõmmake neid välja nagu näidatud pildil.
Otsige üles siirdevöö klambrid mõlemal pool printeri sees.
Hoidke kinni siirdevöö käepidemest ja pange see teie printeri
klambrite vastu.
MÄRKUS:Hoidke siirdevöö tasaselt, ärge pöörake seda ümber, sest
pulber võib välja voolata.
Lükake siirdevöö printerisse. Vajutage tugevalt kuni see kinnitub
kindlalt oma kohale.