Микровълнова фурна

Инструкции за собственика и

Ръководство за готвене

Отбележете, се гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

Това ръководство е направено от 100 % рециклирана хартия.

ME73A_BOL_DE68-03794D-03_BG.indd 1

ME73A

представете си възможностите

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung. За да получите по-пълно обслужване, регистрирайте продукта си на

www.samsung.com/register

2013-09-11 �� 2:02:20