Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση, ανατρέξτε πρώτα σε αυτή τη λίστα. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www.samsung.com" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Support (Υποστήριξη) ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.

Προβλήματα

Λύσεις και επεξηγήσεις

Η τηλεόραση δεν ανάβει.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.

 

• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.

 

• Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί Pστην τηλεόραση, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται

 

στο τηλεχειριστήριο. Αν η τηλεόραση ανάψει, ανατρέξτε στην ενότητα "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί"

 

παρακάτω.

 

 

Απουσία εικόνας/βίντεο.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα

 

στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές.

 

• Αντιστοιχίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης,

 

συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) με τις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα,

 

αν η έξοδος μιας εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην

 

τηλεόραση.

 

• Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 

• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.

 

• Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο

 

ρεύματος της συσκευής.

 

 

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους

 

πόλους τους (+/–) προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

• Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο.

 

• Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση περίπου 2 μέτρων.

 

 

Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/

• Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή ώστε να χειρίζεται

δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/

την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης για τον

απενεργοποιεί την τηλεόραση ή δεν

κωδικό της τηλεόρασης SAMSUNG.

προσαρμόζει την ένταση του ήχου.

 

 

 

Αυτή η οθόνη TFT LED χρησιμοποιεί ένα πάνελ που αποτελείται από δευτερεύοντα pixel, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε αναβάθμιση μέσω USB στο τελευταίο υλικολογισμικό που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (Samsung.com >Υποστήριξη > Λήψεις).

Ορισμένες από τις παραπάνω εικόνες και λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο με το κιτ τοποθέτησης σε τοίχο (Προαιρετικό)

Στήριξη στον τοίχο ή στην οροφή

Αν στερεώσετε αυτό το προϊόν σε τοίχο, θα πρέπει να στηριχθεί μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.

Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας. Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό σας αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.

Ελληνικά - 13

Ελληνικά

[UF6200-XH]BN68-04879F-04L16.indb 13

 

 

2013-11-13 ￿￿ 3:19:05