1 DULKIÐ SIURBLIO SURINKIMAS

VARIANTAS

Priklausomai nuo dulkið siurblio modelio, jo sudòtinòs dalys gali skirtis.

Kai nesinaudojate dulkið siurbliu, užfiksuokite grindð valymo antgal∞.

LT-2